Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1955, Tom 46, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O chińskiej operze narodowej Kazimierz Budzyk s. 305-342
W kręgu "Genezis z ducha" Kazimierz Wyka s. 343-382
Nad "Historią" Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 383-425
O interpunkcji w drukach staropolskich Stanisław Furmanik s. 426-468
Jeszcze o sprawie polskiego sylabotonizmu Maria Renata Mayenowa s. 469-482
Podstawowe wytyczne monografii bibliograficznej : cz. 1 : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. s. 483-494
Nieznane wiersze Seweryna Goszczyńskiego Stanisław Sierotwiński s. 495-500
Z Mickiewiczowskich drobiazgów : król Bobo i królewna Lala Juliusz Kleiner s. 501-504
Pierwszy polski przekład z Lope de Vegi Maria Strzałkowa s. 505-522
Polityczna i literacka działalność Apolla Korzeniowskiego w r. 1861 Roman Taborski s. 523-537
Biernat z Lublina w publikacjach powojennych Hanna Dziechcińska s. 538-559
"Poezja polskiego oświecenia. Antologia", opracował Jan Kott, rysunki J. P. Norblina, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 463, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Jan Kott (aut. dzieła rec.) J. P. Norblin (aut. dzieła rec.) s. 559-577
"Syn Mazowsza. Opowieść o Romanie Zmorskim", Henryk Syska, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 201, 3 nlb. : [recenzja] Ryszard Górski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 577-581
"Spór o Mickiewicza-Katolika", Stefania Skwarczyńska, Życie i Myśl, 1955, nr 2/3, s. 131-165 : [recenzja] Zofia Stefanowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 581-589
Posiedzenie Rady Naukowej IBL, 27-28 VI 1955 Irena Kucharska s. 590-591
Sesja Oświecenia we Wrocławiu w dniu 28 października 1955 Roman Sobol s. 591-595
Adam Bar (20 XII 1895 - 29 III 1955) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 596-599
Do Redakcji Pamiętnika Literackiego Julian Krzyżanowski s. 600