Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2008, Tom 99, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kristeva - Leśmian - Konopnicka Lena Magnone s. 7-22
"Życie moje dwoistym prądem płynie" : o Zofii Romanowiczównie i JEJ dziennikach Krystyna Poklewska s. 23-44
Niebezpieczne związki : "Baśnie i psalmodie" Marii Komornickiej Brigitta Helbig-Mischewski s. 45-59
Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz w Polsce Joanna Lisek s. 61-77
Między ekstazą a zakazem : homoerotyzm w "Ferdydurke" Gombrowicza Jarosław Błochowiak s. 79-95
Milcząca komnata króla Henryka : wokół "Opowieści o papierowej koronie" Józefa Czechowicza Tomasz Kaliściak s. 97-121
"Przygody ciała" - podmiotowość i groteska w powieści "Matuga idzie" Mariana Pankowskiego Kajetan Mojsak s. 123-144
Ambicje literackie pań w świetle druków wileńskich (1800-1822) Halina Czernianin s. 145-183
Dobitny głos Donny Querpii : listy Zofii Dembowskiej do Bronisława Malinowskiego Grażyna Kubica s. 185-229
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, opracowanie indeksu: Maria Piasecka, Warszawa 2005 : [recenzja] Irena Szypowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku", Grażyna Kubica, indeks nazwisk : Anita Kasperek, Urszula Srokosz-Martiuk, Kraków 2006 : [recenzja] Natalia Jakubowa Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Grażyna Kubica (aut. dzieła rec.) Urszula Srokosz-Martiuk (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Pisma zebrane", Witold Gombrowicz, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, Jerzego Jarzębskiego, Zdzisława Łapińskiego, tom 2: „Ferdydurke”, w oprac. Włodzimierza Boleckiego, Kraków 2007 : [recenzja] Łukasz Garbol Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Witold Gombrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 240-246
"Sublimacje współczesności ; powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku", Agnieszka Gawron, Łódź 2003 : [recenzja] Kamila Budrowska Agnieszka Gawron (aut. dzieła rec.) s. 246-251
"From „Her” Point of View : Woman's Anti-World in the Poetry of Anna Świrczyńska", Renata Ingbrant, Stockholm 2007 : [recenzja] Ewa Kraskowska Renata Ingbrant (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"The New Woman and the Aesthetic Opening : Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts", edited by Ebba Witt-Brattström, Stockholm 2004 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Ebba Witt-Brattström (aut. dzieła rec.) s. 256-262
"Slavica et alia : per Anton Maria Raffo", a cura di Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Firenze 2007 : [recenzja] Piotr Salwa Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Cristiano Diddi (aut. dzieła rec.) Danilo Gheno (aut. dzieła rec.) s. 262-264
List do Redakcji : w związku z 60-leciem "Polskiej Bibliografii Literackiej" Zyta Szymańska s. 265-267