Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1909, Tom 8, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Losy jaźni u Słowackiego Wincenty Lutosławski s. 3-21
Słowacki o przyszłym człowieku Jan Gwalbert Pawlikowski s. 22-45
Słowacki jako gnostyk Stanisław Schneider s. 46-55
"Król-Duch" : zasadnicze pierwiastki treści i ich ewolucya w twórczości Słowackiego Juliusz Kleiner s. 56-97
Słowacki w okresie powstania "Lambra" Tadeusz Grabowski s. 98-118
O Trójcy w "Królu-Duchu" Tadeusz Dąbrowski s. 119-135
Kilka notatek o Euzebiuszu Słowackim Wiktor Hahn s. 136-140
Józef Massalski - guwerner Słowackiego Henryk Mościcki s. 140-146
Z emigranckiej doli Władysław Jankowski s. 146-152
Wpływ Dantego w "Grobie Agamemnona" Stanisław Stroński s. 152-157
"Smutno mi Boże" Juliusza Słowackiego w poezyi polskiej Wiktor Hahn s. 157-164
Nowe objaśnienie tytułu Anhellego Antoni Ryniewicz s. 165-168
O nieznanem francuskiem tłómaczeniu Anhellego Stefan Zawadzki s. 168-170
Geneza narodu polskiego w "Lilli Wenedzie" Stanisław Turowski s. 170-188
Projekt uzupełnienia "Złotej Czaszki" Juliusz German s. 189-197
Tłómaczenie niemieckie "Genesis z Ducha" Wiktor Hahn s. 197-201
Wernyhora Przemysław Mączewski s. 202-210
W sprawie kartki z autografu "Króla Ducha" Wiktor Hahn s. 210-211
Zborowski jako "kefaloforos" Juliusz Kleiner s. 211-213
Wąż saturnowy Tadeusz Dąbrowski s. 213-214
Słowacki w piśmiennictwach słowiańskich Tadeusz Stanisław Grabowski s. 215-225
Juliusz Słowacki w muzyce polskiej Adolf Chybiński s. 225-228
Szczątki korespondencyi Juliusza Słowackiego Leopold Méyet s. 228-234
Z nieznanych rękopisów po Słowackim Bronisław Gubrynowicz s. 234-244
Pamiątki po Słowackim w Muzeum im. X. X. Lubomirskich we Lwowie Mieczysław Treter s. 245-260
Sceniczna przyszłość dramatów Słowackiego Władysław Kozicki s. 260-265
Zapomniany wiersz Słowackiego Stanisław Wasylewski s. 266-267
Czwarty autograf "Genezis z Ducha" Michał Pawlikowski s. 267-272
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim (R. 1908) Wiktor Hahn s. 273-277
Układ i tekst dzieł Słowackiego : (o pierwszem krytycznem wydaniu zbiorowem dzieł poety) Juliusz Kleiner s. 278-391
"Pisma Juliusza Słowackiego : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora", z przedm. i w układzie Artura Górskiego, Kraków 1908 : [recenzja] Artur Górski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 391-393
"W setną rocznicę urodzin : Juliusz Słowacki, żywot i wybór pism przez...", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Słowacki Juliusz", Bronisław Chlebowski, Kraków 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 394-400
"Julius Słowacki als Dramatiker", Adalbert Smolicki, Złoczów 1909 : [recenzja] Mieczysław Schreiber Adalbert Smolicki (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Cieniom Juliusz Słowackiego rycerza napowietrznej walki która się o narodowość naszą toczy - uczniowie wszechnicy lwowskiej", słowo wstępne napisał Józef Kallenbach, wyd. kierował Stanisław Wasylewski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Szkice literackie o Juliuszu Słowackim", Wiktor Hahn, Brody 1909 : [recenzja] Stanisław Turowski Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Ślady wpływu dramatów Wiktora Hugo w dramatach Słowackiego", Bolesław Kielski, Krosno 1909 : [recenzja] Tadeusz Pini Bolesław Kielski (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Kobieta u Słowackiego. W przeddzień rocznicy", Józef Wiśniowski, Kraków 1908 ; "Geniusz tragiczny (w przeddzień setnej rocznicy urodzin J. Słowackiego)", Józef Wiśniowski, Kraków 1908 : [recenzja] Władysław Jankowski Józef Wiśniowski (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Kobieta i miłość w życiu Juliusza Slowackiego", Jan Pietrzycki, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Pini Jan Pietrzycki (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Słowacki jako tłómacz Homera", Adolf Bednarowski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Sinko Adolf Bednarowski (aut. dzieła rec.) s. 410-412
"Maria Stuart im Drama der Weltliteratur, vornehmlich des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte", Karl Kipka, Leipzig 1907 : [recenzja] Albert Zipper Karl Kipka (aut. dzieła rec.) s. 412-416
Bibliografia o Juliuszu Słowackim za r. 1909 Wiktor Hahn s. 417-427
Poprawki i uzupełnienia. s. 428-429
[Zdjęcia fotograficzne wykonano w zakładzie Edwarda Trzemeskiego we Lwowie]. s. 430
    Zacytuj
  • Udostępnij