Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2002, Tom 93, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego" [Od Redakcji] s. 5-6
Ankietowe uwagi naprędce Józef Bachórz s. 7-10
Kilka myśli o różnych sprawach Grażyna Borkowska s. 11-13
Sto lat minęło jak... Michał Głowiński s. 15-20
Uwagi w związku ze stuleciem "Pamiętnika Literackiego" Artur Hutnikiewicz s. 21-24
[Ad 1. Przed pierwszą wojną światową... : odpowiedź na ankietę] Mieczysław Inglot s. 25-32
[Współczesną historię literatury... : odpowiedź na ankietę] Krystyna Jakowska s. 33-34
[Jak w ostatnim stuleciu... : odpowiedź na ankietę] Irena Kadulska s. 35-39
[1. Trudno jest odpowiedzieć... : odpowiedź na ankietę] Janusz Maciejewski s. 41-42
Sprzeciw historii? [odpowiedź na ankietę] Jerzy Madejski s. 43-48
[Wielce Szanowni Państwo... : odpowiedź na ankietę] Luigi Marinelli s. 49-54
Krótkie "narzekanie na porządną niedbałość naszę" [odpowiedź na ankietę] Henryk Markiewicz s. 55-58
Credo na kredyt [odpowiedź na ankietę] Bogdan Mazan s. 59-66
[0. Próba ogranięcia stuletnich badań... : odpowiedź na ankietę] Aleksander Nawarecki s. 67-73
[Tak bardzo mądre... : odpowiedź na ankietę] Wiesław Pusz s. 75-80
[Nie wiem, czy moja odpowiedź... : odpowiedź na ankietę] Dobrochna Ratajczak s. 81-88
Gdy mija sto lat... Jerzy Starnawski s. 89-94
[Historia literatury polskiej... : odpowiedź na ankietę] Krystyna Stasiewicz s. 95-100
[Jeżeli zdecydowałem się... : odpowiedź na ankietę] Jerzy Święch s. 101-107
Historyk literatury - osobnik anachroniczny? [odpowiedź na ankietę] Marta Wyka s. 109-112
Mowa ezopowa w felietonach Kisiela Mirosław Ryszkiewicz s. 113-135
Uwagi o kompozycji "Pocztu herbów" Wacława Potockiego Dariusz Dybek s. 137-153
O Janie Gawińskim jako autorze cyklu sielankowego Marzena Walińska s. 155-161
Echo Sannazara w "Dziadach" Andrzej Litwornia s. 163-171
"Pisarze polityczni XVI wieku", Stanisław Tarnowski, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Bogdan Szlachta (aut. dzieła rec.) Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino : dialog poetów europejskiego baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Salwa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", t. 17, vol. II: "Eliza Orzeszkowa", Halina Gacowa, Wrocław 1999 : [recenzja] Anna Martuszewska Halina Gacowa (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice", pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2000; "Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje", pod red. Barbary Stelmaszczyk i Tomasza Cieślaka, Kraków 2000 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Tomasz Cieślak (aut. dzieła rec.) Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 182-191
"O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata", Krystyna Pietrych, Warszawa 1999 : [recenzja] Tomasz Żukowski Krystyna Pietrych (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm - dyskursywność - paraboliczność", Arkadiusz Morawiec, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Arkadiusz Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 196-208
"Gest pożegnania : szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej", Anna Legeżyńska, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Izabela Hryń Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Polska proza lingwistyczna : debiuty lat siedemdziesiątych", Jan Galant, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Marcin Wołk Jan Galant (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Polska proza lingwistyczna : debiuty lat siedemdziesiątych", Jan Galant, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Krzysztof Uniłowski Jan Galant (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 219-226
"Pieniądz w literaturze i teatrze : materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze” : Uniwersytet Gdański : Gdańsk 17-18 stycznia 2000", pod red. Józefa Bachórza, indeks zestawił Janusz Ossowski, Sopot 2000 : [recenzja] Barbara Zwolińska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Janusz Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
Sławomir Świontek (30 listopada 1942 - 21 marca 2001) Grzegorz Gazda s. 231-236