Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2010, Tom 101, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej Lucyna Marzec s. 5-19
Cierpienie, groza, baśń - czas Anny w poezji Baczyńskiego Agnieszka Zgrzywa s. 21-35
Maria Kuncewiczowa i "Leśnik" w kręgu paryskiej "Kultury" Alicja Szałagan s. 37-54
Arkadia "z terminem ważności" - wizerunek domu w późnej twórczości Ewy Lipskiej Joanna Farysej s. 55-89
Edy Ostrowskiej drogi do religijności Edyta Sołtys s. 91-123
Granice idylli : obraz społecznego i kulturowego usytuowania płci w cyklu "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza Wojciech Śmieja s. 125-142
Na poetyckich tropach kobiety : śladami metaforyki myśliwskiej w poezji Stanisława Grochowiaka Magdalena Jażdziewska s. 143-151
"Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?" : o Marii i Jarosławie Konopnickich, z dodatkiem listów poetki do męża Jacek Nowak s. 153-186
Gizela Reicher-Thonowa, zapomniana matka polskiej komparatystyki literackiej Piotr Oczko s. 187-200
Od "Szukania słowa" do "Wołania do Yeti" : biografia literacka Wisławy Szymborskiej 1945-1957 Anna Zarzycka s. 201-219
"Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy", Danuta Künstler-Langner, Toruń 2007 : [recenzja] Krzysztof Obremski Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 221-234
"Wola odróżnienia : o modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej", Anna Kałuża, Kraków 2008 : [recenzja] Ewa Rajewska Anna Kałuża (aut. dzieła rec.) s. 234-239
"Homo niewiadomo : polska proza wobec odmienności", Błażej Warkocki, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Kaliściak Błażej Warkocki (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Poetika „promieżutka” : młodaja polskaja proza posle 1989 goda", Irina Jewgieniewna Adielgiejm, Moskwa 2005 : [recenzja] Kamila Budrowska Irina Jewgieniewna Adielgiejm (aut. dzieła rec.) s. 244-254
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256