Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1981, Tom 72, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwór helikoński" Wespazjana Kochowskiego Maria Eustachiewicz s. 3-22
"Dzieje moje własne" Wirydianny Fiszerowej na tle pamiętnikarstwa oświeceniowego Andrzej Cieński s. 23-41
Przestrzenie narodowej tragedii Dobrochna Ratajczak s. 43-82
O "Warszawiankach" Bogdan Zakrzewski s. 83-93
Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza Samuel Fiszman s. 95-125
Wpływy literackie a wspólność typologiczna Aleksander Władimirowicz Lipatow Barbara Janiszewska (tłum.) Zofia Smolska (tłum.) s. 127-146
Postać literacka i jej badanie Henryk Markiewicz s. 147-162
Bachtin i podstawowy problem semiotyki Stefan Żółkiewski s. 163-178
"Nagrobek jenerała Jasińskiego" kompilacją Roman Kaleta s. 179-182
Zapomniane polonica rosyjskie : o życiu i pracach W. A. Rotkircha - tłumacza "Dziadów" Dobrosława Świerczyńska s. 183-195
Juliusz Kleiner wśród inicjatorów słownika Mickiewicza Zbigniew Jerzy Nowak s. 197-199
"Świat kultury w „Pawle i Wirginii”" : tekst a intertekst Georges Benrekassa Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 201-226
Poetyka opowieści mitycznej w "Iluminacjach" Rimbauda Pierre Brunel Alberta Labuda (tłum.) s. 227-245
Poetyckie przestawianie : refleksje nad problemem naśladowania poezji Jean-Claude Lanne Krystyna Falicka (tłum.) s. 247-260
O tytułach surrealistycznych Henri Béhar Alberta Labuda (tłum.) s. 261-277
"Forma epicka" a transformacja gatunku powieściowego : Dos Passos i Broch Jean-Pierre Morel Krystyna Falicka (tłum.) s. 279-291
"На скрыжаванні славянскіх традыцый : літаратура Беларуси пераходнага перыяду (другая палавіна XVII-XVIII ст.)", А. І. Мальдзіс, Мінск 1980 : [recenzja] Franciszek Sielicki А. І. Мальдзіс (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Słownik rymów Juliusza Słowackiego", Marian Jeżowski, Lublin 1975 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Marian Jeżowski (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej połowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Tadeusz Żabski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Wiedza o kulturze literackiej : główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefan Morawski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 304-316
"Миф и литература древности", О. М. Фрейденберг, Москва 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch О. М. Фрейденберг (aut. dzieła rec.) s. 317-325
"Literature and its Interpretation", edited by Lajos Nyírő, translated by S. Simon, The Hague - Paris - New York 1979 : [recenzja] Grazyna Borkowska Lajos Nyírő (aut. dzieła rec.) S. Simon (aut. dzieła rec.) s. 325-338
Orientalizm "Sonetów krymskich" w najnowszym ujęciu Marian Kwaśny s. 339-355