Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1995, Tom 86, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Retoryka zła w "Próchnie" Wacława Berenta Magdalena Popiel s. 3-34
Socrealistyczna palinodia : "Jamby polityczne" Juliana Tuwima Mariusz Zawodniak s. 35-43
"W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych rodzin" : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego Monika Brzóstowicz s. 45-68
Czemuż to wiersze pisze się wierszem Artur Grabowski s. 69-81
"Epitafium Rzymowi" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i zbiorek łacińskich sentencji Bartłomieja Schönborna Jacek Sokolski s. 83-86
Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956 Joanna Pyszny s. 87-105
"Studia o literaturze średniowiecza i renesansu", Jerzy Woronczak, Wrocław 1993 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Barokowa księga natury : o europejskiej symbolografii wieku siedemnastego", Jacek Sokolski, Wrocław 1992 : [recenzja] Janusz K. Goliński Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 110-115
"Świat podzielony : o poezji Sebastiana Grabowieckiego", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Urbański Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-119
"Wernyhora : przepowiednie i legenda", Stanisław Makowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Strona romantyków : studia o Norwidzie", Zofia Stefanowska, Lublin 1993 : [recenzja] Krzysztof Trybuś Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"„Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1994 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 124-130
"„Lalka” i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej", pod red. Józefa Bachórza i Michała Głowińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130-139
"Ćma : o Stanisławie Przybyszewskiej", Ewa Graczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Erazm Kuźma Ewa Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 139-144
"Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne", Eugenia Prokop-Janiec, Kraków 1992; "Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987", Józef Wróbel, Kraków 1991; "Poeci i Szoa : obraz zagłady Żydów w poezji polskiej", Natan Gross, Sosnowiec 1993 : [recenzja] Jacek Leociak Natan Gross (aut. dzieła rec.) Eugenia Prokop-Janiec (aut. dzieła rec.) Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 144-153
"Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego", Jerzy Smulski, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje", oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski, Łódź 1993 : [recenzja] Jacek Kopciński Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Sporne postaci polskiej literatury współczesnej", pod red. Aliny Brodzkiej, Warszawa 1994 : [recenzja] Grzegorz Wołowiec Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) s. 163-172
"Grupy literackie w Polsce 1945-1980 : leksykon", Ewa Głębicka, Warszawa 1993 : [recenzja] Krzysztof M. Dmitruk Ewa Głębicka (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Jakobsonian Poetics and Slavic Narrativr : from Pushkin to Solzhenitsyn", Krystyna Pomorska, edited by Henryk Baran, Durham and London 1992 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Henryk Baran (aut. dzieła rec.) Krystyna Pomorska (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Faith and Contexts", vol. 1-2, Walter J. Ong, ed. Thomas J. Farrell and Paul A. Soukup, Atlanta, GA 1992 : [recenzja] Józef Japola Thomas J. Farrell (aut. dzieła rec.) Walter J. Ong (aut. dzieła rec.) Paul A. Soukup (aut. dzieła rec.) s. 180-191
"The Everyman Companion to East European Literature", ed. by Robert B. Pynsent, with the Assistence of S. I. Kanikova, London 1993 : [recenzja] Barbara Koc S. I. Kanikova (aut. dzieła rec.) Robert B. Pynsent (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Irena Maciejewska (10 grudnia 1930 - 8 września 1994) Andrzej Z. Makowiecki s. 195-199
List otwarty do Profesora Jerzego Parviego Zofia Mitosek s. 201-205
Odpowiedź recenzenta Jerzy Parvi s. 205-206