Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1984, Tom 75, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muza epopei : fragment dziejów toposu Jacek Brzozowski s. 3-45
Kochanowskiego lekcja historii Janina Abramowska s. 47-67
Zabawa barokowa : okruchy genologiczne Antoni Czyż s. 69-83
"Satyra prawdę mówi", czyli rzecz o fałszywych przesłankach Józef Tomasz Pokrzywniak s. 85-128
Socrealistyczne "miejsca wspólne" Wojciech Tomasik s. 129-149
O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka Katarzyna Meller s. 151-175
Elementy gramatyki narracyjnej Algirdas Julien Greimas Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 177-198
O teorii opowiadania Seymour Chatman Irena Fessel (tłum.) s. 199-222
Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych : prolegomena do generatywnej "gramatyki" narracji Wilhelm Füger Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 223-247
Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji : (na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych) Elisabeth Gülich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 249-285
"Sztuka tworzenia : podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 287-294
"Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego : 1772-1775", Barbara Wolska, Wrocław 1982 : [recenzja] Janusz Maciejewski Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"Ostatni spór romantyczny : Cyprian Norwid - Julian Klaczko", Zofia Trojanowiczowa, Warszawa 1981 ; [recenzja] Marek Adamiec Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 299-310
"Proza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926)", Oskar Stanisław Czarnik, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Jerzy S. Ossowski Oskar Stanisław Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 310-319
"Powrót autora : renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Anna Łebkowska Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 320-324
"Problematyka symultanizmu w prozie", Seweryna Wysłouch, Poznań 1981 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 325-335
"Bachtin : dialog - język - literatura", pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Mitosek Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 335-344
"Metaphors we Live By", George Lakoff, Mark Johnson, Chicago 1980 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) s. 344-350