Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 77
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1905, Tom 4, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 1-31
O Aleksandrze Tyszyńskim : (z powodu wydania "Pism krytycznych", Kraków 1904, 2 t.) Gabriel Korbut s. 32-43
Z Teki Blibliograficznej. X. Frantowe Prawa. XI. Co Nowego Aleksander Brückner s. 44-52
Katullus jednym z wzorów Szarzyńskiego? Franciszek Krček s. 52-53
Garść nowych szczegółów o dramatycznej twórczości Franciszka Zabłockiego Bronisław Kąsinowski s. 53-64
Do "Wertera w Polsce" Stanisław Dobrzycki s. 64-71
O wątku "Terakoi" słów parę Franciszek Krček s. 71-73
Nieznany urywek z Kaz. Brodzińskiego "Wspomnienia mojej młodości" Bronisław Gubrynowicz s. 74-83
Nieznany list Krasińskiego do Słowackiego Stanisław Wasylewski s. 83-85
"O poezyi ludowej na Śląsku cieszyńskim", Ernest Farnik, Cieszyn 1903 : [recenzja] Franciszek Krček Ernest Farnik (aut. dzieła rec.) s. 86-87
"Najdawniejsze kolędy polskie", Stanisław Dobrzycki, "Przegląd powszechny", LXXX-LXXXI, 1903-4 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 87-89
"Новый Сборникъ статей по славяновѣдѣнію составленный и иэданный учениками В. И. Ламанскаго при участiи ихъ учениковъ по случю 40-лѣтiя его учено-литературной дѣятельности", В. И. Ламанскаго, Petersburg 1905 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski s. 89-92
"Geneza Trenów J. Kochanowskiego", Wincenty Kubik, Tarnopol 1903 ; "Lukrecyus i Horacy, a "Treny" Kochanowskiego", Stanisław Schneider, 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Wincenty Kubik (aut. dzieła rec.) Stanisław Schneider (aut. dzieła rec.) s. 92-106
"Szkice - Bohdan Zaleski, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz", Marya Konopnicka, Lwów 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 106-110
"Les Problèmes de l'Esthétique Contemporaine", M. Guyau, Paris 1904 : [recenzja] Witołd Barewicz M. Guyau (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Du sentiment de la Solitude morale chez les romantiques et les parnassiens", René Canat, Paris 1904 : [recenzja] René Canat (aut. dzieła rec.) s. 114-116
Władysław Nehring Adam Antoni Kryński s. 119-128
Ze studyów nad dawnym dramatem Niemiec i Polski Mieczysław Schreiber s. 129-148
Liryka Teofila Lenartowicza Jan Kasprowicz s. 149-204
Spór literacki o "Jana z Tęczyna" (1825) : kartka z dziejów krytyki w Polsce Bronisław Czarnik s. 205-217
Uwagi o rymach w "Kole rycerskiem" B. Paprockiego Franciszek Krček s. 218-223
Jeszcze w sprawie autorstwa "Roksolanek" Marian Reiter s. 223-233
"Światowa rozkosz" Hieronima Morsztyna a "Roksolanki" Szymona Zimorowicza Kazimierz Jarecki s. 233-240
Kto jest autorem tłumaczeń z Petrarki i Bartasa, przypisywanych Grotkowskiemu? Kazimierz Jarecki s. 240-243
Nieznany druk poczajowski Stanisław Kossowski s. 244-246
Komedye X. Franciszka Bohomolca w stosunku do teatru francuskiego i włoskiego Wiktor Strusiński s. 246-260
Figaro polski : (przyczynek do genezy "Baliku gospodarskiego" F. Zabłockiego) Władysław Jankowski s. 260-264
Polacy w Weimarze Witołd Barewicz s. 264-265
Przedmowy do pierwszych powieści polskich XIX. w. Konstanty Wojciechowski s. 265-273
Przyczynek do dziejów reakcyi przeciw wszechwładztwu uczucia po r. 1820 Konstanty Wojciechowski s. 273-278
Ślad wpływu Szymona Szymonowicza w "Grażynie" A. Mickiewicza Błażej Jurkowski s. 279
Jeszcze jeden okaz balladomanii Henryk Kopia s. 280-282
Glossa do "Krytyków i recenzentów warszawskich" Stanisław Dobrzycki s. 282-287
Krasiński i Ossyan Aureli Drogoszewski s. 287-292
Sen Cezary : (Krasiński i Jean Paul) Stanisław Dobrzycki s. 292-307
Pierwsze tłumaczenie niemieckie "Mazepy" J. Slowackiego Wiktor Hahn s. 307-311
Teorya palingenezy w "Samuelu Zborowskim" Słowackiego Stanisław Schneider s. 311-322
Nieznany drobiazg ks. Fr. Zabłockiego Stanisław Kossowski s. 323-326
Pierwszy utwór J. I. Kraszewskiego Henryk Mościcki s. 326-330
List A. E. Odyńca do p. Bécu Stanisław Wasylewski s. 330-332
"Pamiątkowa Księga 1866-1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego ku uczczeniu XXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy", T. I, Kraków 1904 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski s. 333-347
"Historya literatury polskiej w zarysie", Floryan Łagowski, Warszawa 1902-1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Florian Łagowski (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Bolesław Śmiały i św. Stanisław Szczepanowski w poezyi polskiej. Szkic", Antoni Euzebiusz Balicki, Kraków 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Euzebiusz Balicki (aut. dzieła rec.) s. 348-349
"Szymonowicz i Kallimach, "Tadeusz Sinko, "Eos", X, 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Szymona Szymonowicza "Flagellum livoris". Szkic historyczno-literacki. W trzechsetną rocznicę Jana Zamoyskiego", Błażej Jurkowski, Jarosław 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Błażej Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Drobne poezyje Kazimierza Brodzińskiego do r. 1818. (Przyczynek do charakterystyki poety)", Adam Stodor, Stanisławów 1905 ; "Kazymir Brodzynskij i Czechy", Włodz. Francew, Kiew 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Włodzimierz Francew (aut. dzieła rec.) Adam Stodor (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Romantyzm polski, jego fazy, istota i skutki", Tadeusz Sierzputowski, Lwów 1905 : [recenzja] Władysław Dropiowski Tadeusz Sierzputowski (aut. dzieła rec.) s. 355
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", T. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 356-375
"Juliusza Słowackiego "Samuel Zborowski"", Wiktor Hahn, Lwów 1905 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Pseudonimy i kryptogramy pisarzów polskich", J. Z., Warszawa 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 381-382
"Die Erneuerung des Dramas", Alfred Nossig, Berlin 1905 : [recenzja] Ludomił German Alfred Nossig (aut. dzieła rec.) s. 383-386
Rej Stanisław Dobrzycki s. 391-404
Najdawniejsze kancyonały protestanckie z połowy XVI w. : przyczynek do dziejów polskiej liryki religijnej Bronisław Chlebowski s. 405-424
Pojęcia Reja dotyczące Polaka i Polski Józef Ujejski s. 425-488
W sprawie oryginalności "Warwasa" Rejowego Franciszek Krček s. 489-497
Okruchy hymnologiczne Franciszek Krček s. 497-499
"Psałterz" Kochanowskiego w stosunku do innych jego pism Stanisław Dobrzycki s. 499-509
Pięć listów Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kazimierz Miaskowski s. 510-518
Dwa nieznane listy Jana Zamoyskiego do Pawła Manucyusza Kazimierz Miaskowski s. 518-520
"Mikołaj Rej. Studyum krytyczne", Aleksander Brückner, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 521-539
"Mikołaj Rej jako pisarz", Bronisław Chlebowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Michał Janik Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 539-540
""Dyalog Warwasa z Dykasem" Mikołaja Reja", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 ; "Warwas po Polsku", Aleksander Brückner, Kraków 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Echo epizodu sochaczewskiego", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 546-548
"Poglądy lekarskie Reja", Fr. Giedroyć, Warszawa 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Franciszek Giedroyć (aut. dzieła rec.) s. 548-549
"Mikołaja Reja z Nagłowic Etyka. 1505-1905", Roman Plenkiewicz, Warszawa 1905 : [recenzja] Władysław Witwicki Roman Plenkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 549-551
"Mikuláš Rej z Nagłovic", Jorzi Polivka, Praga 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Jorzi Polivka (aut. dzieła rec.) s. 551-553
"Rej i Dante", Tadeusz Sinko, "Przegląd polski", 1905, z. XII : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 553-555
"Źródła przykładów Reja w "Żywocie czlowieka poczciwego"", Tadeusz Sinko, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 555-559
"Rej a Zamojski", Wacław Sobieski, "Biblioteka warszawska", I, 1905 : [recenzja] Przemysław Mączewski Wacław Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Dlaczego Rej jest ojcem literatury naszej?", Ignacy Chrzanowski, "Kuryer Warszawski", 1905 i "Kuryer Lwowski", 1905, nr 80, 81, 84 : [recenzja] Tadeusz Pini Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 560-561
"Mikołaj Rej z Nagłowic. Szkic monograficzno-literacki", Michał Janik, Lwów-Złoczów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Złote myśli Mikołaja Reja", Remigiusz Kwiatkowski, Warszawa 1906 : [recenzja] Michał Janik Remigiusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 562-563
"Mikołaj Rej, ojciec piśmiennictwa polskiego", Jan Magiera, Kraków 1905 ; "Mikołaj Rej z Nagłowic", Jan Bystrzycki, Krosno 1905 : [recenzja] Marian Reiter Jan Bystrzycki (aut. dzieła rec.) Jan Magiera (aut. dzieła rec.) s. 563-564
"Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic", Adolf Nowaczyński, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Adolf Nowaczyński (aut. dzieła rec.) s. 564-566
"Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI", wyd. Zygmunt Gloger, Warszawa 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 566-567
"Jednodniówka ku uczczeniu 400 rocznicy urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic", Lwów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 568
Bibliografia o Mikołaju Reju za rok 1905 Wiktor Hahn s. 569-578