Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1981, Tom 72, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żagary : problematyka grupy literackiej Tadeusz Kłak s. 3-32
Koncepcje człowieka w poezji polakiej awangardy Stanisław Jaworski s. 33-43
Wokół "Poematu o czasie zastygłym" Czesława Miłosza Stanisław Bereś s. 45-85
Przestrzeń "świata naiwnego" : o poemacie Czesława Miłosza "Świat" Jacek Łukasiewicz s. 87-106
Miłosz wobec tradycji literackiej Jolanta Dudek s. 107-121
Autobiografia jako rozpamiętywanie losu : nie tylko o "Rodzinnej Europie" Tomasz Burek s. 123-141
Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki Marian Stępień s. 143-176
O wersyfikacji "Walca" Czesława Miłosza Zdzisława Kopczyńska s. 177-190
Semantyka form wierszowych Lucylla Pszczołowska s. 191-203
"Mladost, podaj mi krila!" : z dziejów jednego wersu w słoweńskich przekładach "Ody do młodości" Tone Pretnar s. 205-216
Przedpowstaniowy śpiewnik studencki Wiesław Pusz s. 217-231
Koźmianowskie paszkwile na powstanie listopadowe Piotr Żbikowski s. 233-260
"Dusza polska w ciemności żyjąca" : listy Josepha Conrada-Korzeniowskiego do Wincentego Lutosławskiego Jerzy Illg s. 261-288
Czy literaturę można poddawać psychoanalizie? Frederick Crews Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 289-304
Psychoanaliza, literatura, krytyka Yvon Belaval Jadwiga Lekczyńska (tłum.) s. 305-322
Funkcje formy Simon O. Lesser Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 323-342
Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy Norman N. Holland Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 343-358
Jak "psychoanalizować" sen Swanna? Jean Bellemin-Noël Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 359-383
Edyp bez kompleksu Jean-Pierre Vernant Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 385-403
"Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej", Janusz Pelc, Warszawa 1980 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 405-410
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 411-419
"Literatura - społeczeństwo - przestrzeń : przemiany układu kultury literackiej", Krzysztof Dmitruk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Jerzy Ziomek s. 419-423
Stanisław Piekut (8 grudnia 1907 - 23 czerwca 1980) Jerzy Starnawski s. 425-431