Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1964, Tom 55, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowacki - Zabłocki Wacław Kubacki s. 1-23
Chronologia i układ "Beniowskiego" Stanisław Makowski s. 25-64
Sprawy obrazowania w liryce Słowackiego Wiesław Grabowski s. 65-104
Wieś w twórczości Słowackiego Mieczysław Piszczkowski s. 105-147
Wola autora i dociekliwość badacza Dymitr Lichaczew Maria Renata Mayenowa (tłum.) s. 149-155
Współczesna Mickiewiczowi norma ortograficzna Irena Bajerowa s. 157-181
W sprawie budowy dzieła literackiego : profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi Roman Ingarden s. 183-202
Trzy notatki o Słowackim Konrad Górski s. 203-213
Improwizacje grudniowe Juliusza Słowackiego Bogdan Zakrzewski s. 215-219
O "sztuce wymowy podług prawideł Lahnsena" : wyjasnienie do listu Juliusza Słowackiego Eugeniusz Sawrymowicz s. 221-223
Cenzura austriacka o Juliuszu Słowackim Zbigniew Sudolski s. 225-240
Z dziejów polskiej terminologii literackiej pierwszej połowy XIX wieku [ciąg dalszy pracy opublikowanej w Z. 3/1963 "Pamiętnika Literackiego"] Antonina Bartoszewicz s. 241-259
Stan badań nad twórczością Juliusza Słowackiego w latach 1945-1960 [część I] Marian Tatara s. 261-310
Nad grobem polonofila - humanisty : Paul Cazin (28 IV 1881 - 12 VI 1963) Zygmunt Markiewicz s. 311-314
Na marginesie wydania "Poezji" Daniela Naborowskiego : odpowiedź na recenzję L. Szczerbickiej-Ślek Jan Dürr-Durski s. 315-318
Odpowiedź recenzentki Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 318