Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1994, Tom 85, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na 45-lecie Instytutu Badań Literackich
Glosy do "Nadobnej Pasqualiny" Piotr Urbański s. 3-13
Funkcje streszczeń w dyskursie krytycznym Piotra Chmielowskiego Adam Makowski s. 14-30
O "Procesji" Lucjana Rydla Lesław Tatarowski s. 31-51
Mityzacja baśni : baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego Anna Czabanowska-Wróbel s. 52-81
Witkacy - Schulz, Schulz - Witkacy : wariacje interpretacyjne Włodzimierz Bolecki s. 82-101
Co to jest Z.? : postać literacka w przestrzeni intertekstualnej Parnickiego "I u możnych dziwny" Ryszard Koziołek s. 102-122
Dyskurs narracyjny w afazji : (na materiale bajek Ezopa) : wybrane zagadnienia Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 123-143
Autograf "Pierwszych wieków historii polskiej" Mickiewicza Julian Maślanka s. 144-156
Zofia Szembekówna o losach archiwaliów Fredrowskich Bogdan Zakrzewski s. 157-162
Teoria bohatera literackiego: "Emma" Joel Weinsheimer Dorota Gostyńska (tłum.) s. 163-187
Od etnografii do fikcji literackiej Henri Mitterand Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 188-197
"Władysław z Gielniowa : z dziejów średniowiecznej poezji polskiej", Wiesław Wydra, Poznań 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Adam Mickiewicz : kreacja autolegendy", Eligiusz Szymanis, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Danuta Zawadzka Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Eligiusz Szymanis (aut. dzieła rec.) s. 202-208
"Juliusz Słowacki od duchów", Marta Piwińska, Warszawa 1992 : [recenzja] Marek Troczyński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Zdziwienia Kraszewskiego", pod red. Marty Zielińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Ewa Owczarz Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 212-222
"Wokół „Historii maniaków” : stylizacja - brzydota - groteska", Krzysztof Kłosiński, Kraków 1992 : [recenzja] Jacek Kopciński Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Uwięziony w śmierci : o twórczości Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, Warszawa 1992; "Wybór poezji : misterium niedzielne", Tadeusz Gajcy, oprac. Stanisław Bereś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Jacek Brzozowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Gajcy (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Dramaturgia polska 1918-1939", Marian Rawiński, indeks osób i przywołanych tekstów oprac. Lucyna Zbucka, Warszawa 1993 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) Lucyna Zbucka (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Literackie «teorie widzenia» w prozie dwudziestolecia międzywojennego", Barbara Sienkiewicz, Poznań 1992 : [recenzja] Wojciech Tomasik Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Oblicza autotematyzmu : (autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956)", Bogusław Bakuła, Poznań 1991 : [recenzja] Anna Łebkowska Bogusław Bakuła (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Edmund Jankowski (16 grudnia 1912 - 26 kwietnia 1991) Zdzisław Libera s. 247-253