Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1972, Tom 63, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bajki i przypowieści" Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia Janina Abramowska s. 3-47
Elementy kompozycji powieści w słownictwie polskiej krytyki literackiej XVIII wieku Maria Rutkowska s. 49-87
Dystych epigramatowy Kazimierza Brodzińskiego Alina Siomkajłówna s. 89-126
"Gęsi" i "Leda co" w teorii językowoliterackiej Reja Barbara Otwinowska s. 127-158
Spór o gramatykę uniwersalną w XVIII wieku Zofia Florczak s. 159-172
Sismondi i Mickiewicz, czyli historia nie objętej katedry Sven Stelling-Michaud Janusz Barczyński (tłum.) s. 173-181
Wrocławska Sofos Bogdan Zakrzewski s. 183-199
Z korespondencji Włodzimierza Wolskiego s. 201-226
"Teraz, bracia, piosenkę lepszą posłyszemy..." : (pieśń Mickiewicza wśród socjalistów) Józef Kozłowski s. 227-230
Topika Ernst Robert Curtius Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 231-265
Tematyka a krytyka Harry Levin Bohdan K. Michalski (tłum.) s. 267-286
Obrona "Stoffgeschichte" Raymond Trousson Janusz Lalewicz (tłum.) s. 287-299
"Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie, ss. 332 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 174, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Słownik rymów Adama Mickiewicza", Janina Budkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXIV, 228 errata na wklejce : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Janina Budkowska (aut. dzieła rec.) s. 311-321
"Pieśni ludu śląskiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy", wydał, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu - Książki, ss. 470, 2 nlb. + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Pośpiech Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Władysław Słodkowski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 327-335
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Tadeusz Kłak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 335-343
"O podstawie epickiej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 25, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 224, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
"Studia o Leśmianie", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 28, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 356-369
"Pisma krytyczne", Ostap Ortwin, t. 1: "O Wyspiańskim i dramacie", opracowała i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska, Warszawa 1969; t. 2: "Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce", opracowała Jadwiga Czachowska, wstępem poprzedził Michał Głowiński, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 476 + 1 wklejka ilustr.; ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Maria Podraza-Kwiatkowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 369-376
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku", Arno Will, Łódź 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 70, ss. 124 : [recenzja] Stefan Treugutt Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Literatura i metodologia. Konferencje teoretycznoliterackie w Spale i w Ustroniu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 276 : [recenzja] Witold Kaliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 381-385
"Du sens. Essais sémiotiques", Algirdas Julien Greimas, Paris 1970, Editions du Seuil, ss. 318 : [recenzja] Janusz Lalewicz Algirdas Julien Greimas (aut. dzieła rec.) s. 385-391
Dialogi o Norwidzie : sesja naukowa w 150 rocznicę urodzin poety (Warszawa, 23-25 września 1971) Janina Kamionkowa s. 393-404
List do Redakcji Bogumił Stanisław Kupść Krystyna Muszyńska s. 405-406