Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1966, Tom 57, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jerulazem wyzwolona" Tassa-Kochanowskiego a romantycy polscy Julian Krzyżanowski s. 365-409
Pozycja "Hymnów" Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu Jan Józef Lipski s. 411-438
Wokół "Karmazynowego poematu" Jana Lechonia Ireneusz Opacki s. 439-483
O kilku staropolskich formach ekspresywnych : z materiałów "Słownika polszczyzny XVI wieku" Maria Renata Mayenowa s. 485-490
Ogień i żal : o słownictwie wierszy miłosnych Kniaźnina i Karpińskiego Maria Małgorzata Szpakowska s. 491-507
Na marginesie "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryka Markiewicza Stanisław Dąbrowski s. 509-544
Epilegomena do "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryk Markiewicz s. 545-559
Stare czy nowe ujęcie genezy "Syzyfowych prac"? : w odpowiedzi Władysławowi Słodkowskiemu Jerzy Kądziela s. 561-579
Powieść zachodnioeuropejska w Polsce stanisławowskiej na podstawie inwentarzy bibliotecznych i katalogów Zofia Sinko s. 581-624
Materiały do dziejów wileńskiej edycji "Poezyi" Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 625-651
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, seria druga, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 414, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 653-665
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1963, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 152 + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Ludwika Ślęk Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 665-669
"O „Satyrach” Krzysztofa Opalińskiego. Próba syntezy", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom VIII, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, s. 342, 2 nlb. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 670-675
"„Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego", Stefan Treugutt, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 11, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 362, 6 nlb. : [recenzja] Maria Janion Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 675-678
"Kompozycja utworów lirycznych C. K. Norwida (do roku 1852)", Zygmunt Dokurno, Toruń 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XVI, zeszyt 2, redaktor Wydawnictwa TNT Artur Hutnikiewicz, przewodnicząca komitetu redakcyjnego Halina Turska, członkowie: Zofia Abramowiczówna, Tadeusz Czeżowski, Bronisław Nadolski, Jadwiga Puciata-Pawłowska, s. 168 + errata na wklejce : [recenzja] Danuta Zamącińska-Paluchowska Zygmunt Dokurno (aut. dzieła rec.) s. 679-682
"Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej", Janusz Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, tom IV, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, s. 210, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Łapiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 683-688
"Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 256, 4 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 688-697
Cristina Agosti (26 kwietnia 1881 - 2 maja 1966) [nekrolog] Roman Pollak s. 699-702
Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895 - 30 maja 1966) [nekrolog] Stanisław Fita s. 703-708
Henryk Wolpe (22 czerwca 1899 - 27 kwietnia 1966) [nekrolog] Kazimierz Wyka s. 709-712
Roman Wołoszyński (17 stycznia 1928 - 2 czerwca 1966) [nekrolog] Zbigniew Goliński s. 713-717