Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2013, Tom 104, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkie improwizacje Leśmiana : scena druga "Dziadów" drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora "Napoju cienistego" Piotr Szwed s. 5-44
Opisać filmikowanie : "Eulalia" jako ekfraza filmiku "Napad na stacji" Izabela Tomczyk s. 45-82
Specyfika poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku Dobrawa Lisak-Gębala s. 83-109
Obecne nierzeczywiste : apofatyczna reprezentacja jako agon na przykładzie prozy Magdaleny Tulli Marta Koszowy s. 111-133
Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy Grzegorz Olszański s. 135-164
Historia pewnego dramatu : "Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana - aspekt filologiczny Dariusz Pachocki s. 165-189
Konwicki czyta Wojtyłę : o niezrealizowanym scenariuszu według "Brata neszego Boga" Przemysław Kaniecki s. 189-197
Maria Renata Mayenowa o "Weselu" Wyspiańskiego Magdalena Popiel s. 199-205
Leśmian - poeta dwoisty Elżbieta Winiecka Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-219
Wiek z Leśmianem Paweł Rams Małgorzata Gorczyńska (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Ile piosenki w poezji... Krzysztof Gajda Piotr Łuszczykiewicz (aut. dzieła rec.) s. 226-232
Od października do grudnia : (o książce Konrada Rokickiego) Michał Głowiński Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 232-237
Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej Agnieszka Kijewska s. 237-246
Uwagi na temat publikacji "Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej" Jerzy Starnawski s. 247-257