Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1986, Tom 77, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzaje czy rodzaj? : problemy taksonomii literackiej Teresa Michałowska s. 3-17
Elementy teorii genologicznej w pismach Platona Stanisław Stabryła s. 19-32
Hymn w systemie gatunków liryki greckiej Jerzy Danielewicz s. 33-43
Funkcjonowanie exemplum w systemie retoryki starożytnej Teresa Szostek s. 45-51
Ody pindaryczne Kochanowskiego i Szymonowicza na tle tradycji antycznej Alicja Szastyńska-Siemion s. 53-65
Bajka staropolska - model i pogranicza Janina Abramowska s. 67-84
Epitalamium staropolskie Katarzyna Mroczek s. 85-100
Intermedium polskie XVII wieku : próba typologii Jan Okoń s. 101-138
Nulla metaphora sine contradictione? Andrzej Bogusławski s. 139-158
Odpowiedź Andrzejowi Bogusławskiemu : jeszcze o metaforze Irena Bellert s. 159-175
Jan Kochanowski w Królewcu Janusz Małłek s. 177-187
Sonety Lopego de Vega prawzorem czterech wierszy Jana Andrzeja Morsztyna Krystyna Niklewiczówna s. 189-196
Wokół polskiego przekładu "Belizariusza" Marmontela Waldemar Janiec s. 197-213
W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego : nieznane wiersze Adama Kazimierza Czartoryskiego, Kaspra Rogalińskiego i Józefa Bielawskiego Elżbieta Aleksandrowska s. 215-226
O ironii jako o kategorii literackiej Beda Allemann Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 227-242
Ironia : podstawowe klasyfikacje D. S. Muecke Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 243-263
Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem Dan Sperber Deirdre Wilson Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 265-288
Ironia jako trop Catherine Kerbrat-Orecchioni Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 289-314
Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia Davis S. Kaufer Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 315-326
Ironia, satyra, parodia - o ironii w ujęciu pragmatycznym Linda Hutcheon Krystyna Górska (tłum.) s. 331-350
"Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej", Marta Zielińska, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1984 : [recenzja] Jacek Kubiak Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"Mit - ethos - konstrukcja : „Duma o Hetmanie” Stefana Żeromskiego", Antonina Lubaszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jolanta Żadziłko-Sztachelska Antonina Lubaszewska (aut. dzieła rec.) s. 358-363
"Utwory poetyckie", tom pierwszy, Julian Przyboś, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Cieński Julian Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 364-368
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku : próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaitė, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Eugenija Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 368-372
"Klasycyzm postanisławowski : doktryna estetycznoliteracka", Piotr Żbikowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Wiesław Pusz Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 372-378
"Teorie badań literackich : przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 378-382
"Dialektyka twórczości", Władysław Stróżewski, Kraków 1983 : [recenzja] Stefan Sawicki Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 382-388
"Les avant-gardes littéraires au XXe siècle", publié par le Centre d'Étude des Avant-gardes Littéraires de l'Université de Bruxelles sous la direction de Jean Weisgerber, Budapest 1984 : [recenzja] Grzegorz Gazda Jean Weisgerber (aut. dzieła rec.) s. 388-397
"Mythical Intentions in Modern Literature", Eric Gould, Princeton, New Jersey 1981 : [recenzja] Erazm Kuźma Eric Gould (aut. dzieła rec.) s. 398-404
Ewa Korzeniewska (21 października 1910 - 23 czerwca 1983) Maria Brykalska s. 405-413
Jerzy Kądziela (2 czerwca 1927 - 30 sierpnia 1984) Roman Loth s. 415-424
Ksenia Kostenicz (14 czerwca 1913 - 10 lutego 1985) Maria Dernałowicz s. 425-436