Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1937, Tom 34, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów o istotności i istocie rodzajów literackich : część druga Stefania Skwarczyńska s. 1-17
Metamorfozy "Legendy" i w "Legendzie" Wyspiańskiego Ostap Ortwin s. 18-43
Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "staroświecka pieśń o bitwie pruskiej" Stanisław Łempicki s. 44-75
Z nieznanej literatury lwowskiej : ks. Krzysztof Franciszek Chwalibogowski Ryszard Skulski s. 76-79
"Dobre przypisy" Krasickiego Józef Chudek s. 80-85
Skok Kordiana Wiktor Hahn s. 86-91
Adam hr. Gurowski w Polsce w latach 1841-1844 : przyczynek do jego życiorysu Włodzimierz A. Francew s. 92-105
Najpierwsza powieść Henryka Sienkiewicza Wiktor Hahn s. 106-109
Notatki do życia i twórczości Wacława Rolicza Liedera Zofia Ciechanowska s. 110-114
Z korespondencji i autografów Adama Asnyka : część druga : listy rodzinne Antoni J. Mikulski s. 115-297
Listy Henryka Sienkiewicza w Muzeum Polskim w Chicago Józef Birkenmajer s. 298-303
Z autografów Kasprowicza Ludwik Bernacki s. 304-314
Norwidiana 1930-1935 : część II : Biografia. Zarysy monograficzne Wacław Borowy s. 315-357
"Bibliografia polska Karola Estreichera", T. XXXI, Kraków 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 357-361
"Polska liryka mieszczańska. Pieśni - Tańce - Padwany", Karol Badecki, Lwów 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 362-367
"Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie", Stanisław Pigoń, Kraków 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 367-370
Ś. p. Józef Ujejski Juliusz Kleiner s. 371-373
Ś. p. Edward Porębowicz Stefan Glixelli s. 374-377
Ś. p. Tadeusz Pini Eugeniusz Kucharski s. 378-380