Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Przegląd Historyczny
1928, Tom 27, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kamienica Książąt Mazowieckich Maksymilian Baruch Jarosław Wojciechowski s. 1-75
Opinja publiczna w Księstwie Warszawskiem w 1813 roku Walentyna Nagórska-Rudzka s. 76-110
Sprawa oświaty ludowej w Królestwie Polskiem w dobie reform Wielopolskiego Janina Enderówna s. 111-138
Stan badań nad dziejami miast polskich Łucja Charewiczowa s. 139-152
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji w roku 1927 s. 153-168