Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Przegląd Historyczny
1991, Tom 82, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego. Część I Józef Spors s. 353-370
Prawo czy obowiązek? Funkcje urzędów w Rzeczypospolitej i Szwecji XVII wieku Michał Kopczyński s. 371-381
Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska Juliusz Bardach s. 383-410
Myśl historyczna pisma "Trzeci Maj" (1839-1848) Maria Wierzbicka s. 411-425
Konserwatyści wobec kwestii żydowskiej w Polsce międzywojennej Anna Landau-Czajka s. 427-447
Koniec współpracy. Geneza konfliktu Sosnkowski-Piłsudski Krzysztof Jaszczuk s. 449-468
Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620-1623 Zbigniew Anusik s. 469-479
Nowe raporty szpiega Andrzej Feliks Grabski s. 481-495
Zapomniany łaciński dziejopis Napoleona I Marian Plezia s. 497-503
„Kurze Geschichte Sibenbürgens”, Budapest 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 505-507
„Le Pont-Euxin vu par les Grecs. Sources écrites et archéologie. Symposium de Vani (Colchide), septembre - ocobre 1987”, Otar Lordkipanidze, Pierre Lèvêque, Paris 1990 : [recenzja] Aleksandra Wąsowicz Otar Lordkipanidze (aut. dzieła rec.) Pierre Lèvêque (aut. dzieła rec.) s. 507-509
„Römische Herrschaft und einheimischer Widerstand in Nordafrika. Militärische Auseinandersetzungen Roms mit den Nomaden”, Andreas Gutsfeld, Stuttgart 1989 : [recenzja] Tadeusz Kotula Andreas Gutsfeld (aut. dzieła rec.) s. 509-512
„A study of the age and sex structure of population in the western provinces of the Roman Empire”, Wiesław Suder, Wrocław 1990 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 512-515
„Wahlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen”, red. Ulrich Schmilewski, Würzburg 1991 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Ulrich Schmilewski (aut. dzieła rec.) s. 515-519
„Polityczne i kulturowe aspekty kultu biskupa krakowskiego Stanisława w Polsce i Czechach w średniowieczu”, Zbigniew Jakubowski, Częstochowa 1988 : [recenzja] Dorota Leśniewska Zbigniew Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 519-521
„Grunwald. Problemy wybrane”, Andrzej Nadolski, Olsztyn 1990 : [recenzja] Marian Biskup Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 521-526
„Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVII wieku. Spisy. T. IV, z. 1”, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990 : [recenzja] Jan Tęgowski A. Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 526-527
„Russkije goroda XVI-XVII wiekow”, G. W. Alfierowa, Moskwa 1989 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz G. W. Alfierowa (aut. dzieła rec.) s. 528-530
„Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku”, Barbara Stępniewska-Holzer : [recenzja] Marcin Kula Barbara Stępniewska-Holzer (aut. dzieła rec.) s. 530-532
„The Jews of Poland between two worls wars”, 1989 : [recenzja] Szymon Rudnicki s. 532-534
„Hunting in the ancient world”, J. K. Anderson, 1986 : [recenzja] Ryszard Kulesza J. K. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 535
„Classicla landscape with figures. The ancient Greek city and its countryside”, Robin Osborne, London 1987 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robin Osborne (aut. dzieła rec.) s. 536
„Women and law in classical Greece”, Raphael Sealey, Berkeley 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Raphael Sealey (aut. dzieła rec.) s. 537
„The birth of Athenian democracy. The assembly in the fifth B. C.”, Chester G. Starr, 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Chester G. Starr (aut. dzieła rec.) s. 538-539
„The Areopagus Council to 307 B.C.”, Robert W. Wallace, 1989 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robert W. Wallace (aut. dzieła rec.) s. 539-540
„Athenian officials, 684-321 B.C.”, Robert Develin, 1989 : [recenzja] Ryszard Kulesza Robert Develin (aut. dzieła rec.) s. 540
„Espionage and treason. A study of the Proxenia in political and military inteligence gathering in classicla Greece”, André Gerolymatos, Amsterdam 1987 : [recenzja] Ryszard Kulesza André Gerolymatos (aut. dzieła rec.) s. 541
„Świat symboliki chrześcijańskiej”, Dorothea Forstber, przekł. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 1990 : [recenzja] Rafał Karpiński Dorothea Forstber (aut. dzieła rec.) Paweł Pachciarek (aut. dzieła rec.) Ryszard Turzyński (aut. dzieła rec.) Wanda Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 542
„Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620”, Teresa Grzybkowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Teresa Grzybkowska (aut. dzieła rec.) s. 543-544
„Von Stettin bis Breslau. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten von Pommern, Östlicher Mark Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg”, Ursula Timann, Nürnberg 1988 : [recenzja] Joachim Zdrenka Ursula Timann (aut. dzieła rec.) s. 543
„Florentine ecumenism in the Kyivan Church. The teology of ecumenism applied to the individual Church of Kyiv”, Ihor Mončak, Rome 1987 : [recenzja] Hieronim Grala Ihor Mončak (aut. dzieła rec.) s. 544-545
„Łżedmitrij I i Ukraina: Ukazatiel archiwnych istocznikow i materiałow”, Wasilij I. Ulianowskij, Kijew 1990 : [recenzja] Hieronim Grala Wasilij I. Ulianowskij (aut. dzieła rec.) s. 546-547
„Diariusz podróży po Europie (1652)”, Giacomo Fantuzzi, z rękopisu przeł. Wojciech Tygielski : [recenzja] Rafał Karpiński Giacomo Fantuzzi (aut. dzieła rec.) Wojciech Tygielski (aut. dzieła rec.) s. 547
„Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832-1846)”, Henryk Żaliński, Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henryk Żaliński (aut. dzieła rec.) s. 548-549
„Listy do różnych adresatów”, Zygmunt Krasiński, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 549-550
„Wędrówki po Włoszech. T. 1-2”, Ferdynad Gregorovius, tł. Tadeusz Zabłudowski, przypisy Paweł Hertz, Warszawa 1990 : [recenzja] Rafał Karpiński Ferdynad Gregorovius (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 550-551
„O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły”, Józef Szujski, oprac. Henryk Michalak, Warszawa 1991 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Michalak (aut. dzieła rec.) Józef Szujski (aut. dzieła rec.) s. 551-552
„History of South Africa to 1854”, H. J. van Aswegen, Pretoria 1990 : [recenzja] Grzegorz Waliński H. J. van Aswegen (aut. dzieła rec.) s. 552-553
„Natal and Zululand from earliest times to 1910: a new history”, red. Andrew Duminy, Bill Guest, Pietermaritzburg 1989 : [recenzja] Grzegorz Waliński Andrew Duminy (aut. dzieła rec.) Bill Guest (aut. dzieła rec.) s. 554-555
„Studenten und >>Judenfrage<< im Deutschen Kaiserreich. Die Entstehung einer akademischen Trägerschicht des Antisemitismus”, Norbert Kampe, Göttingen 1988 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Norbert Kampe (aut. dzieła rec.) s. 555-556
„Die russische Entdeckung der Schweiz: Ein Land, in dem nur gute und ehrbare Leute laben”, red. Jewgeni Netscheporuk, Zurich 1989 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jewgeni Netscheporuk (aut. dzieła rec.) s. 555
„Overseas migration from East-Central and Southeastern Europe 1880-1940”, red. Julianna Puskas, Budapest 1990 : [recenzja] Dariusz Stola Julianna Puskas (aut. dzieła rec.) s. 556-557
„Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 10 XI 1990 r. w Białej Podlaskiej”, red. Henryk Mierzwiński, Biała Podlaska 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Henryk Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 557-558
„Na przekór wątpiącym i zrozpaczonym. Cyryl Ratajski 1875-1942”, Andrzej Zarzycki, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 558-559
„17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w październiku 1989 r.”, red. J. Fliński, Biała Podlaska 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk J. Fliński (aut. dzieła rec.) s. 559-560
„Der Zweite Weltkrieg. Analysen - Grundzüge - Forschungsbilanz”, red. Wolfgang Michalka, München 1989 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Wolfgang Michalka (aut. dzieła rec.) s. 560-561