Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1911, Tom 13, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Polacy walczyli na Sycylii w 1025 r.? Teofil Emil Modelski s. 257-267
Ograniczenia wyznaniowe w prawodawstwie litewskim w XV i XVI wieku Witold Kamieniecki s. 268-282
Hetmana Żółkiewskiego traktat pod Moskwą 1610 r. (Dokończenie) Antoni Prochaska s. 283-300
Zdrowie Władysława IV s. 301-314
Ostatnie lata Hieronima Radziejowskiego Ryszard Mienicki s. 315-346
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 347-361
Ostatnie lata amerykańskiej służby Kościuszki. (1781-1784) W. M. Kozłowski s. 362-377
Zarys urządzeń prawnych górnictwa w Polsce po koniec XVI wieku Maryan Rosenberg s. 378-391
Nowe przyczynki do historyi stosunków Polski z Węgrami B. Jaroszewska s. 392-399
Sprostowanie. s. 400