Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Historyczny
1975, Tom 66, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza Maria Koczerska s. 1-24
Dysponenci władzy w późnośredniowiecznym Poznaniu Antoni Gąsiorowski s. 25-40
Wojsko w społeczeństwie litewskim pierwszej połowy XVII wieku Henryk Wisner s. 41-60
Tomasz Potocki i jego broszura pt. "Tak lub nie" Zbigniew Stankiewicz s. 61-76
Zaginione ustawy z czasów Władysława Jagiełły o odpowiedzialności mieszczan za zabójstwo szlachcica oraz o dorocznej pańszczyźnie kmieci Stanisław Kuraś s. 77-83
Jeszcze dookoła upadku dyktatury Langiewicza Stefan Orzeł s. 85-92
Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku : (na marginesie pracy Floriana Stasika, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Warszawa 1973) Maria J. E. Copson-Niećko Florian Stasik (aut. dzieła rec.) s. 93-103
Wolnomularstwo a faszyzm we Włoszech : (na marginesie pracy S. Sierpowskiego, Faszyzm we Włoszech 1919-1926, Wrocław 1973) Ludwik Hass S. Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 104-114
"Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger à l'époque précoloniale", Michał Tymowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Bronisław Nowak Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 115-120
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Protocullum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensum factae", edi Ivan Hlavaček et Zděnka Hlediková, Praha 1973 : [recenzja] Roman Nir Ivan Hlavaček (aut. dzieła rec.) Zděnka Hlediková (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Paysannerie Françoise, paysannerie Hongroise XVIe-XXe siècles", publié soous la direction de Béla Köpeczi et Éva H. Balázs, Budapeszt 1973 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa Éva H. Balázs (aut. dzieła rec.) Béla Köpeczi (aut. dzieła rec.) s. 125-131
"Giercen protiw samodierżawia. Siekrietnaja politiczeskaja istorija Rossi XVIII-XIX wiekow i Wolnaja Pieczat', N. J. Ejdelman, Moskwa 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Socialno-sosłownyj sostaw uczastnikow wosstanija 1863 goda. (Opyt staticzeskogo analiza)", W. M. Zajcew, Moskwa 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz W. M. Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 134-140
"Sprawa polska w polityce rosyjskiej 1914-1917", Wiesław Toporowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Wiesław Toporowicz (aut. dzieła rec.) s. 140-144