Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1984, Tom 75, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tabula ad honorem et memoriam. s. 389-390
Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983) Antoni Mączak s. 391-403
Bibliografia prac Benedykta Zientary Marek Barański Jerzy Suchocki s. 403-422
O tytule wielkoksiążęcym na Rusi Andrzej Poppe s. 423-439
Ceremoniał intronizacyjny Przemyślidów w X-XIII wieku Michał Kulecki s. 441-451
Christianisierungsvorstellungen im Kreuzzugsprogramm Bernhards von Clairvoux : Anmerkungen zum geistesgeschichtlichen Kontext des "Wendenkreuzzugs" von 1147 Hans Dietrich Kahl s. 453-461
Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej Jacek Soszyński s. 463-470
Stosunek Wilhelma z Malmesbury do tradycji anglosaskiej Teresa Chynczewska-Hennel s. 471-480
Kształtowanie się pojęcia "prawa niemieckiego" (ius Teutonicum) w Europie Środkowo-wschodniej w XIII-XIV w. Adrienne Körmendy s. 481-492
Kariera średniowiecznego mierniczego, czyli wzloty i upadki Jana z Dobrzynia Marek Barański s. 493-501
Milites w procesie polsko-krzyżackim z 1339 roku Janusz Bieniak s. 503-514
Policja i służby porządkowe we Florencji w drugiej połowie XIV wieku Halina Manikowska s. 515-526
Exceptis schismaticis : upośledzenie Rusinów w przywilejach prawa niemieckiego Władysława Jagiełły Andrzej Janeczek s. 527-542
U początków prawa budowlanego w Polsce Jerzy Wyrozumski s. 543-549
Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce : mity i rzeczywistość Henryk Samsonowicz s. 551-567
Cyganie w Europie średniowiecznej i nowożytnej Bronisław Geremek s. 569-596
"Les esclaves en Grèce ancienne ("Textes à l'appui". Histoire classique)", Yvon Garlan, Paris 1982 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Yvon Garlan (aut. dzieła rec.) s. 597-600
"Irland im Mittelalter. Kultur und Geschichte", Michael Richter, Stuttgart [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Michael Richter (aut. dzieła rec.) s. 600-603
"Der weibliche Bevölkerungsanteil in spätmittelalterlichen und Frühneuzeitlichen Städten und die Betätigung der Frauen im Zünftigen Handwerk (insbesondere am Mittel und Oberrhein)", Kurt Wesoly, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, t. CXXVIII, 1980 : [recenzja] Anna Rutkowska-Płachcińska Kurt Wesoly (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Polen zwischen Preussen und Reuuland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736-1752", Michael G. Müller, Berlin 1983 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 608-613
"Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym", Ewa Jabłońska-Deptuła, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ewa Jabłońska-Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 613-617
"Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808-1839", Władysław Jewsiewicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 618-622
"Social and political history of the Jews in Poland, 1919-1939", Joseph Marcus, Berlin [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joseph Marcus (aut. dzieła rec.) s. 622-624
"Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948", Andrzej Wojtas, Warszawa 1983 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Wojtas (aut. dzieła rec.) s. 625-632