Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1908, Tom 7, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zlewisko bałtyckie a cywilizacya śródziemnomorska. : (zarys geograficzno-historyczny) : (dokończenie) Adam Szelągowski s. 137-158
Cyryl i Metody : nowe źródła i opracowania Aleksander Brückner s. 159-168
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 169-182
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 183-203
Z życia biskupa przemyskiego : (Aleksandra Trzebieńskiego) Antoni Prochaska s. 204-211
Zarys historyi powstania Legii Naddunajskiej : (z niewydanych dokumentów) Władysław Mieczysław Kozłowski s. 212-228
Uprawnienia, złączone z własnością dóbr ziemskich wedle prawa polskiego Przemysław Dąbkowski s. 229-240
Sprawozdanie z literatury historycznej czeskiej (1900-1907) Abdon Kłodziński s. 241-253
Wodociągi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 254-258
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 259-264
Sprostowania. s. 264