Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1968, Tom 59, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola polityczna pierwszych metropolitów duńskich Stella Maria Szacherska s. 1-24
Robotnicy Zagłębia Staropolskiego i Dąbrowskiego w powstaniu styczniowym Krzysztof Groniowski s. 25-40
"Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1864" N. W. Berga : powstanie dzieła i jego losy J. I. Sztakelberg Irena Galster (tłum.) s. 41-66
Handel wewnętrzny w Polsce w latach 1944-1946 Janusz Kaliński s. 67-91
Sprawozdanie Agenora Gołuchowskiego dla ministra A. Bacha z 15 marca 1850 Włodzimierz Borys s. 92-101
Warszawskie Towarzystwo Kopalń Wegla i Zakładów Hutniczych 1874-1918 : organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa Jan Kofman s. 102-119
"Districtus Podhorayensis" a sprawa rzekomego nadania Podola Siemowitowi IV w świetle źródeł Aleksander Swieżawski s. 120-123
Badania nad historią małych miast w Polsce : (w związku z książką St. Gierszewskiego, Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII wieku, Gdańsk 1966) Andrzej Wyrobisz s. 124-137
Dwie książki o gospodarstwie magnackim na Ukrainie prawobrzeżnej w XVIII w. Irena Rychlikowa s. 138-163
"Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku", Maria Bielińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Maria Bielińska (aut. dzieła rec.) s. 164-171
"Fausto Socino et la pensée socinienne : un maître de la pensée religieuse (1539-1604)", Magda Martini, Paris 1967 : [recenzja] Janusz Tazbir Magda Martini (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Pokolenia oświeconych : szkice z dziejów kultury polskiej XVIII w.", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Kasprzyk Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Polskoje wosstanie 1863 g. na Prawobiereżnoj Ukrainie", G. I. Marachow, Izdatelstwo Kiewskogo Uniwersiteta 1967 : [recenzja] Stefan Kieniewicz G. I. Marachow (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Marian Langiewicz", Helena Rzadkowska, Warszawa 1967 : [recenzja] Irena Koberdowa Helena Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Bank Emisyjny w Polsce 1939-1945", F. Skalniak ; przedm. opatrzył Witold Krzyżanowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Zbigniew Landau Witold Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) F. Skalniak (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Książki nadesłane. s. 189-191