Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1958, Tom 49, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mowa Cycerona o orzeczeniu haruspików Kazimierz Kumaniecki s. 445-459, 631-632
Z zagadnień genezy miast w Polsce Tadeusz Lalik s. 460-485, 633-634
Sukiennictwo w ordynacji zamojskiej w I połowie XIX w. Julian Bartyś s. 486-509, 634-636
Strajki i wystapienia chłopów w latach 1930-1934 w Małopolsce Kazimierz Nowak s. 510-529, 636-637
O zaginionych pieczęciach Kazimierza Jagiellończyka Krystyna Wyczańska s. 530-537
Narada krakowska z lutego 1918 r. Jerzy Holzer s. 538-567
W sprawie kryteriów podziału społeczeństwa miejskiego epoki feudalnej : (na marginesie rozprawy pt. Tumult warszawski 1525 r, która ma się ukazać w 1958 r.) Tomasz Strzembosz s. 568-573
Uwagi nad średniowiecznym patrycjatem miejskim w Europie Henryk Samsonowicz s. 574-584
"Griechenlandkunde : ein Fürher zu klassischen Stätten" von Ernst Kirsten und Wilhelm Kraiker, Heidelberg 1956 : [recenzja] Kazimierz Majewski Ernst Kirsten (aut. dzieła rec.) Wilhelm Kraiker (aut. dzieła rec.) s. 585
"Alexandre III : étude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre", Marcel Pacaut, Paris 1956 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Marcel Pacaut (aut. dzieła rec.) s. 585-588
"Die ältesten Kulturen Grichenlands", Fritz Schachermeyr, Stuttgart 1955 : [recenzja] Kazimierz Majewski Fritz Schachermeyr (aut. dzieła rec.) s. 585
"Das Widerstandsrecht im Ordenslande Preussen und das mittelalterliche Europa", Erich Weise, Göttingen 1955 : [recenzja] Karol Górski Erich Weise (aut. dzieła rec.) s. 588-593
"Wojna trzynastoletnia (1454-1466)", Marian Krwawicz, Jan Wimmer, Warszawa 1957 : [recenzja] Marian Biskup Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 593-599
"Mistř Jan Hus a Polsko", Jaromir Mikulka, Slovanske Historicke Studie T. II, Praha 1957, s. 105-171 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Jaromir Mikulka (aut. dzieła rec.) s. 599-604
"Rok 1807", Gabriel Zych, Warszawa 1957 : [recenzja] Juliusz Willaume Gabriel Zych (aut. dzieła rec.) s. 604-608
"Diekabristy, nowyje materiały", pod red. M .K. Azadowskiego, Moskwa 1955 ; "A. O. Korniłowicz : soczinienija i pisma", pod red. A. G. Grum-Grzymajło i B. B. Kafengauza, Moskwa-Leningrad 1957 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska M .K. Azadowski (aut. dzieła rec.) A. G. Grum-Grzymajło (aut. dzieła rec.) B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) s. 608-612
"A History of socialist thought. T. I: Socialist thought - the forerunners 1789-1850", G. D. H. Cole, London 1953, T. II: "Marxism and anarchism 1850-1890", G. D. H. Cole, London 1954 : [recenzja] Henryk Katz G. D. H. Cole (aut. dzieła rec.) s. 613-618
"Die Führungeschichten in Österreich und Prussen (184-1918) : mit enem Ausblick bis zum Jahre 1945", Nicolaus von Preradovich, Mainz : [recenzja] Henryk Wereszycki Nicolaus von Preradovich (aut. dzieła rec.) s. 618-621
"Serbia between East and West : the events of 1903-1908", Wayne S. Vucinich, Stanford 1954 : [recenzja] Henryk Batowski Wayne S. Vucinich (aut. dzieła rec.) s. 621-624
Kronika. s. 625-630