Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1973, Tom 64, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces slawizacji ziem dorzecza Niemna w VI-XI w. Jan Tyszkiewicz s. 1-23
Miasto i wieś w Sudanie Zachodnim z XIV-XVI w. : problem związków ekonomicznych Michał Tymowski s. 25-46
Okręt gdański "Augustus III Rex Poloniae" w służbie algierskiej w latach 1749-1751 : z dziejów korsartwa i niewolnictwa w Algierze Andrzej Dziubiński s. 47-65
James Durno i jego misja w Polsce Zofia Libiszowska s. 67-84
"Wielka prowokacja" 1864 r. w świetle nowych źródeł archiwalnych Franciszka Ramotowska s. 85-116
Wizja przyszłej Polski w programie grupy "Szaniec" Stanisław Bębenek s. 117-131
List Romana Dmowskiego do Aleksandra Skarbka z 1919 roku Andrzej Garlicki s. 133-142
Powstanie i formy feudalizmu : (na marginesie książki A. P. Nowosielcew, W. T. Paszuto, L. W. Czerepnin, Puti obrazowanija feodalizma (Zakawkazie, Sredniaja Azija, Rus, Pribałtika), Moskwa 1972) Henryk Łowmiański s. 143-149
Kształty feudalizmu : [na marginesie książki A. P. Nowosielcew, W. T. Paszuto, L. W. Czerepnin, Puti obrazowanija feodalizma (Zakawkazie, Sredniaja Azija, Rus, Pribałtika), Moskwa 1972] Stanisław Russocki s. 151-159
Lewica polska w Kraju Rad (1918-1920) : (na marginesie książki Walentyny Najdus, Lewica polska w Kraju Rad : 1918-1920, Warszawa 1971) Aleksy Deruga s. 161-168
Jeszcze o bibliografii druków konspiracyjnych : (na marginesie pracy Wł. Chojnackiego, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970) Henryk Sawoniak s. 169-174
"Myth : its meaning and functions an ancient and other cultures", G. S. Kirk, Cambridge 1970 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer G. S. Kirk (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Croissance et regression en France : XVI-XVI siècles", Marian Małowist, Paris 1972 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Wyszogród : zarys dziejów", Bronisława Nowicka, Wyszogród 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik Bronisława Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Lietuvos užsienio politika XVI a.", Bronius Dundulis, Vilnius 1971 : [recenzja] Marceli Kosman Bronius Dundulis (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego", Michał Komaszyński, Warszawa 1971 : [recenzja] Krystyn Matwijowski Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Suspilno-politycznyj ruch na Ukrajni pisla powstannia dekabrystiw 1826-1850", H. J. Serhijenko, Kyjiw 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański H. J. Serhijenko (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Pamiętnik 1832-1848", Henryk Bogdański ; z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot, Kraków 1971 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Antoni Knot (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim", Artur Eisenbach, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Artur Eisenbach (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845-1861", Stefania Kowalska-Glikman, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Janusz Adamski Stefania Kowalska-Glikman (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Intelligiencija w Rossii we wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Obszczestwienno-politiczeskaja dejatielnost ssylnych Poliakow w dorewolucjonnom Kazachstanie", Gapot S. Sapargaliew, Władimir S. Djakow, Ałma-Ata 1971 : [recenzja] Ewa Notkowska Władimir S. Djakow (aut. dzieła rec.) Gapot S. Sapargaliew (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Polska-Francja 1926-1932", Zdzisław Wroniak, Poznań 1971 : [recenzja] Zbigniew Landau Zdzisław Wroniak (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Pierwszy front II wojny światowej", Andrzej Bartnicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Robert Mroziewicz Andrzej Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Ksiażki nadesłane. s. 213-216