Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przegląd Historyczny
1996, Tom 87, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 697-711, 929
Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce Adam Fijałkowski s. 713-735, 929
Fuggerowie w polskim górnictwie w XVI wieku Danuta Molenda s. 737-751, 929
Przestępczość we Lwowie w końcu XVI i w XVII wieku Andrzej Karpiński s. 753-768, 930
Ambasada hiszpańska w Polsce w latach 1760-1764. Organizacja i funkcjonowanie Cezary Taracha s. 769-793, 930
Ustrój polityczny społeczeństw bezpaństwowych w Afryce Wschodniej. Plemiona Mijikenda z okolic Mombasy w okresie boomu gospodarczego w XIX wieku Marek Pawełczak s. 795-817, 930
Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 819-841, 930
Z dziejów PPS: wileńskie reperkusje "wpadki" łódzkiej Leszek Jaśkiewicz s. 843-851, 930-931
Turecki syn konfederata barskiego Józefa Pułaskiego? Andrzej Dziubiński s. 853-856, 931
Nowa próba rewizji dziejów wielkomorawskich : (w związku z książką Martina Eggersa, Das "Grossmährische Reich": Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert, Monographien zur Geschichte des Mittelalters, t. XL, Anton Hiersemann, Stuttgart 1995, s. IX, 525) Jerzy Strzelczyk Martin Eggers (aut. dzieła rec.) s. 857-860
Old timber to new fires... Raz jeszcze o rewolucyjności rewolucji przemysłowej : (na marginesie książki Was the Industrial Revolution necessary?, edited by Graeme Donald Snooks, Routledge, London and New York 1994, s. 157) Michał Kopczyński Graeme Donald Snooks (aut. dzieła rec.) s. 861-869
„Julian's Gods. Religion and philosophy in the thought and action of Julian the Apostate”, Rowland Smith, London and New York 1995 : [recenzja] Szymon Olszaniec Rowland Smith (aut. dzieła rec.) s. 871-873
„Dějiny Ruska”, Milan Švankmajer, Václav Veber, Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis, Praha 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladislav Moulis (aut. dzieła rec.) Zdeněk Sládek (aut. dzieła rec.) Václav Veber (aut. dzieła rec.) Milan Švankmajer (aut. dzieła rec.) s. 874-875
„The English Hospital, 1070-1570”, Nicolas Orme, Margaret Webster, New Haven-London 1995 : [recenzja] Adam Fijałkowski Nicolas Orme (aut. dzieła rec.) Margaret Webster (aut. dzieła rec.) s. 875-879
„Die Welfen und ihr Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter”, red. Bernd Schneidmüller, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Bernd Schneidmüller (aut. dzieła rec.) s. 879-881
„Saint Louis”, Jacques Le Goff, Paris 1996 : [recenzja] Jerzy Pysiak Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 881-887
„Early modern European witchcraft. Centres and peripheries”, red. Bengt Ankarloo, Gustav Henningsen, Oxford 1990 : [recenzja] Maria Bogucka Bengt Ankarloo (aut. dzieła rec.) Gustav Henningsen (aut. dzieła rec.) s. 887-892
„Slovensko a Habsburská monarchia v 16.-17. stor”, red. Jozef Bad'urik, Bratislava 1995 : [recenzja] Henryk Ruciński Jozef Bad'urik (aut. dzieła rec.) s. 892-898
„Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku)”, Wojciech Kriegseisen, Warszawa 1995 : [recenzja] Agnieszka Panek Wojciech Kriegseisen (aut. dzieła rec.) s. 899-906
„Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV”, Krzysztof Chłapowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Krzysztof Chłapowski (aut. dzieła rec.) s. 906-907
„Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. Borghese - Barberini - Chigi”, Markus Völkel, Tübingen 1993 : [recenzja] Wojciech Tygielski Markus Völkel (aut. dzieła rec.) s. 907-912
„Kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918)”, Anna Bitner-Nowak, Poznań 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Anna Bitner-Nowak (aut. dzieła rec.) s. 912-914
„Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse. Im Auftrag des Militärgeschichten Forschungsamtes”, red. Wolfgang Michalka, München-Zürich 1994 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Wolfgang Michalka (aut. dzieła rec.) s. 914-915
„Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit”, red. Kaspar Elm,Wiesbaden 1994 : [recenzja] Marceli Kosman Kaspar Elm (aut. dzieła rec.) s. 917-918
„The Elect Nation. The Savonarolan movement in Florence 1494-1545”, Lorenzo Polizzotto, Oxford 1994 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Lorenzo Polizzotto (aut. dzieła rec.) s. 918-919
„Pamiętnik. Wielkopolska i Powstanie Styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina”, Kazimierz Sczaniecki, oprac. Witold Molik, Poznań 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Sczaniecki (aut. dzieła rec.) s. 919-921
„Słowa pra Branisława Taraszkiewicza. Histaryczny życcjapis”, A[leksandra] Bergman, Minsk 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Aleksandra Bergman (aut. dzieła rec.) s. 921
„Königsberg-Kaliningrad unter europäischen Perspektiven”, red. Ernst Müller-Hermann, Bremen 1994; "Ein Schicklicher Platz?", red. Friedmann Kluge, Osnabrück 1994 : [recenzja] Dariusz Matelski Friedmann Kluge (aut. dzieła rec.) Ernst Müller-Hermann (aut. dzieła rec.) s. 922-923
Listy do redakcji Jan Ziółek s. 925
[Dnia 4 lipca 1996 zostało oficjalnie zarejestrowane Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnasty...]. s. 927