Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1998, Tom 89, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo i architektura w Wenecji w XV wieku. Koegzystencja bizantyjskiej, gotyckiej i renesansowej sztuki budowania Andrzej Wyrobisz s. 187-215, 339
Turyści zza Alp w siedemnastowiecznym Rzymie. Ze sztambucha Giovanniego Alto Wojciech Tygielski s. 217-232, 339
Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 233-250, 339
Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską (24 maja - początek sierpnia 1919) i początki stosunków polsko-rumuńskich Florian Anghel Cezary Lusiński (tłum.) s. 251-261, 340
Data wyprawy Brzetysława I do Polski w rękopisach Kroniki Czechów Kosmasa z Pragi Piotr K. Wojciechowski s. 263-267, 340
W sprawie ambasady hiszpańskiej w Polsce w XVIII wieku : (na marginesie artykułu Cezarego Tarachy, Ambasada hiszpańska w Polsce w latach 1760-1764, PH t. 87, 1996, z. 4, s. 769-793) Elżbieta Wierzbicka Cezary Taracha (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Spór o Arandę Cezary Taracha s. 277-285
Czy możliwe jest odtworzenie itinerarium biskupa włocławskiego Gerwarda? Jacek Maciejewski s. 287-289
Dyplomacja Grzegorza XV (1621-1623) : (na marginesie wydawnictwa Die Hauptinstruktionen Gregors XV. Für die Nuntien und Gesandten an den Europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, wyd. Klaus Jaitner, t. I-II, Tübingen 1997, s. 1302) Wojciech Tygielski Klaus Jaitner (aut. dzieła rec.) s. 291-300
„Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatura vydana do roku 1965)", opr. Vendelin Jankovič, Anna Skorupová, Bratislava 1997 : [recenzja] Henryk Ruciński Vendelin Jankovič (aut. dzieła rec.) Anna Skorupová (aut. dzieła rec.) s. 301-303
„Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995”, oprac. Věra Břenová, Slavěna Rohliková, Oldřich Tůma, Praha 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Věra Břenová (aut. dzieła rec.) Slavěna Rohliková (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 303-305
„The >>Odyssey<< re-formed”, Fredrick Ahl, Hanna M. Roisman, Ithaca and London 1996 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fredrick Ahl (aut. dzieła rec.) Hanna M. Roisman (aut. dzieła rec.) s. 305-307
„Historický atlas měst České republiki. Cz. 1-3”, Praha 1995-1996 : [recenzja] Wojciech Iwańczak s. 308-310
„Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne”, Cezary Kuklo, Białystok 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 311-314
„Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX i XX wieku”, Piotr Gałkowski, Rypin 1997 : [recenzja] Piotr Mysłakowski Piotr Gałkowski (aut. dzieła rec.) s. 314-319
„Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und Symbole 1923 bis 1945”, Sabine Behrenbeck, Vierow bei Greifswald 1996 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Sabine Behrenbeck (aut. dzieła rec.) s. 320-321
„Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944-1953 gg. T. 1. 1944-1948 gg”, red. T. W. Wołokitina [et al.], Nowosibirsk 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski T. W. Wołokitina (aut. dzieła rec.) s. 321-323
„Partie opozycyjne w Bułgarii 1944-1948”, Jerzy Jackowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Jackowicz (aut. dzieła rec.) s. 323-325
„Wprowadzenie do studium historii starożytnej”, Wolfgang Schuller, przełożył Ryszard Kulesza, Warszawa 1997 : [recenzja] Jacek Rzepka Ryszard Kulesza (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 327-328
„Les Grecs et la Mediterranee. Des siecle obscurs a la fin de l'epoque archaique”, Claude Baurain, Paris 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Claude Baurain (aut. dzieła rec.) s. 328-329
„Żywot Apolloniusza z Tiany”, Flawiusz Filostratos, z greckiego przełożył Ireneusz Kania, przedmową opatrzyła Maria Dzielaska, Kraków 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Dzielska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) s. 329
„Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego”, red. Jadwiga Krzyżaniakowa, Poznań 1997 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Jadwiga Krzyżaniakowa (aut. dzieła rec.) s. 330
„Die Herzöge in Preussen und das Bistum Kulm (1525-1691). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten”, oprac. Ursula Benninghoven, Böhlau 1993 : [recenzja] Barbara Szymczak Ursula Benninghoven (aut. dzieła rec.) s. 330-332
„Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799”, oprac. Alicja Falniowska-Gradowska, Kraków 1997 : [recenzja] Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 332
„Michele Korybut Wiśniowiecki, re di Polonia, 1669-1673”, Andrea Honorati, Ancona 1992 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrea Honorati (aut. dzieła rec.) s. 333-334
„Warszawskie środowisko historyczne w XX wieku. Dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii”, red. Marian M. Drozdowski, Hanna Szwankowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Barbara Jakubowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 334-335
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1996 - 1997. s. 337