Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1908, Tom 6, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota rozwoju dziejowego ludzkości Ludwik Gumplowicz s. 1-12
Opactwo cysterskie w Wąchocku : szkic historyczny Roman Plenkiewicz s. 13-32
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 33-49
Stefan Batory, Hanza i powstanie Niderlandów Ludwik Boratyński s. 50-65
Tadeusz i Józef Mostowscy, i czynności polityczne polskie w r. 1792 i 1797-ym Michał Sokolnicki s. 66-82
Ostatnie pragnienie Stanisława Siestrzeńcewicza-Bohusza Michał Godlewski s. 83-99
Przegląd literatury historycznej węgierskiej Witold Kamieniecki s. 100-116
Słowiańskie starożytności Niederlego, w świetle teorii autochtonistycznej Edward Bogusławski Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 117-125
J. K. Kochanowski, "Księgi sądowe Brzesko-Kujawskie 1418-1424" : (Teki Pawińskiego t. VII, 1905) : [recenzja] Marceli Hamdelsman J. K. Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 126-135
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 136-139
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 140-142