Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przegląd Historyczny
1972, Tom 63, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powołowe - poradlne - podymne Karol Buczek s. 1-30
Stanisław August a proces Adama Ponińskiego Ryszard Chojecki s. 31-48
Chłopska dzierżawa folwarków w dobrach skarbowych Królestwa Polskiego (1815-1864) Zbigniew Stankiewicz s. 49-66
Etatyzm przemysłowy w Polsce w latach kryzysu 1929-1935 Wojciech Roszkowski s. 67-79
Karola Szajnochy nieznane fragmenty korespondencji z Julianem Bartoszewiczem Andrzej Feliks Grabski s. 81-85
W sprawie "masońskiego epizodu" we wspomnieniach Edwarda Ligockiego Ludwik Hass s. 87-92
Dokument miejski w polskich badanich dyplomatycznych Maria Trojanowska s. 93-101
Jeszcze o strukturze agrarnej Królestwa Polskiego po uwłaszczeniu : (w związku z odpowiedzią R. Chomać na artykuł polemiczny na marginesie prac L. Groniowskiego, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966; R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970) Juliusz Łukasiewicz s. 103-107
Historyk i matematyka współczesna Stanisław Piekarczyk s. 109-127
O metodzie matematycznej : sceptyczne uwagi optymisty Bronisław Geremek s. 129-132
W sprawie prób zastosowania niektórych teorii matematycznych w badaniach historycznych Ireneusz Ihnatowicz s. 132-134
Czy historyk musi być matematykiem? Zbigniew Landau s. 134-137
Kilka uwag o potrzebie matematyki w historii Jerzy Topolski s. 137-139
Jeszcze kilka słów o historii, matematyce i statystyce Benedykt Zientara s. 139-140
Odpowiedź dyskutantom Stanisław Piekarczyk s. 141-144
"Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum", G. J. Aalders, Amsterdam 1968 : [recenzja] Romuald Turasiewicz G. J. Aalders (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Menschen im Mittelalter : Gesammelte Forschungen, Betrachtungen, Bilder", Wolfram von den Steinen ; hrsg. von Peter von Moos, Bern-München 1967 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Peter von Moos (aut. dzieła rec.) Wolfram von den Steinen (aut. dzieła rec.) s. 149
"Nouveau Glossaire Nautique d'Augustin Jal : A", révision de l'édition publié en 1848, Paris 1970 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 150-152
"Studia nad dokumentem polskim", Karol Maleczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500 : spisy", Antoni Gąsiorowski, Poznań 1968 : [recenzja] Aleksander Swieżawski Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w.", Juliusz Bardach, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Ochmański Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Wkład protestantyzmu do kultury polskiej : z zagadnień protestantyzmu w Polsce", Warszawa 1970 : [recenzja] Roman Nir s. 160-163
"Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, t. 1: Les foires de change et la dépréciation monétaire; t. 2: Sources et cours des changes", José Gentil da Silva, Paris 1969 : [recenzja] Henryk Samsonowicz José Gentil da Silva (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Bakunin", N. M. Pirumowa, Moskwa 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Traugutt : dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy", zebrał i oprac. ks. Józef Jarzębowski, Londyn 1970 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Józef Jarzębowski (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Przemysł i klasa robotnicza ziemi radomsko-kieleckiej 1870-1914", Otilda Wyszomirska, Warszawa 1971 : [recenzja] Jan Boniecki Otilda Wyszomirska (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919", Leon Kiewisz, Poznań 1970 : [recenzja] Andrzej Skrzypek Leon Kiewisz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939", Jan Ciałowicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Zbigniew Landau Jan Ciałowicz (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Książki nadesłane do redakcji. s. 190-195