Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1977, Tom 68, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Wazów Henryk Lulewicz s. 425-445
Europejczycy w Maroku od połowy XVII do połowy XIX wieku Andrzej Dziubiński s. 447-470
Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem Witold Dabkowski s. 471-485
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku. Cz. 2, Narodowości, wyznania, ich rozmieszczenie, struktura demograficzna i zawodowo-społeczna Witold Pruss s. 487-512
Czechosłowacka partia narodowo-demokratyczna (1918-1938) Zdĕnek Sládek s. 513-539
Rejestr poboru cyzy z miast Wielkopolski w latach 1462-1465 Adam Bieniaszewski Jacek Latzke s. 541-553
Warunki bytowe nauczycieli warszawskich na przełomie XIX i XX wieku Janusz Antoni Ziemnicki s. 555-565
Rewolucja i dyktatura w Paragwaju 1810-1840 : (w związku z książką M. S. Alpierowicz, Riewolucija i diktatura w Paragwaje (1810-1840), Moskwa 1975) Jan Szemiński M. S. Alpierowicz (aut. dzieła rec.) s. 567-574
Kilka zagranicznych publikacji dotyczących dziejów najnowszych Czechosłowacji Jerzy Tomaszewski s. 575-582
"Einführung in die Byzantinologie", Gyula Moravcsik, Budapest-Darmstad 1976 : [recenzja] Maciej Salamon Gyula Moravcsik (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectatia, cz.1-3", ed. Karolina Lanckorońska, Romae 1973-1974 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Karolina Lanckorońska (aut. dzieła rec.) s. 585-590
"Gli Austriaci e il Regno di Napoli 1707-1734, t. 1-2", Antonio di Vittorio, Napoli 1969-1973 : [recenzja] Adam Manikowski Antonio di Vittorio (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Cmentarz Powązkowski w Warszawie (materiały inwentaryzacyjne), cz. 1-2", pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1975-1976 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) S. Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle", Paul Bairoch, Paris-La Haye 1976 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Paul Bairoch (aut. dzieła rec.) s. 599-605
"Polityka bałkańska Hoteli Lambert (1833-1856)", J. Skowronek, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Wszołek Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 605-613
"Komunistyczna Partia Polski w okręgu łomżyńskim 1919-1938", Józef Kowalczyk, Warszawa 1975; "Z dziejów KPP w okręgu łomżyńskim", pod red. Zbigniewa J. Hirsza, Białystok 1976 : [recenzja] Jerzy Milewski Zbigniew J. Hirsz (aut. dzieła rec.) Józef Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 613-619
"Memuary: Puti-dorogi", Georgij Mucha-Muchowski, Minsk 1973 : [recenzja] Aleksandra Bergman Georgij Mucha-Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 619-623
"La questione agraria in Polonia (1918-1939)", Modestino Carbone, Napoli 1976 : [recenzja] Tomasz Wituch Modestino Carbone (aut. dzieła rec.) s. 624-625
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...] s. 626