Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1910, Tom 11, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bohater grunwaldzki : charakterystyka Zbigniewa Oleśnickiego Antoni Prochaska s. 133-143
Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckiem w Polsce XIII i XIV w. Kazimierz Kaczmarczyk s. 144-160
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga : (serya III) Jan Szczęsny Ptaszycki s. 161-187
Protestantyzm na Wawelu Oskar Halecki s. 188-197
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 198-203
Przyczynek źródłowy do roli Stanisława Augusta w wypadkach 1794 r. Witold Suchodolski s. 204-212
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 213-245
Z archiwum wileńskiej izby kupieckiej : korespondencya z r. 1791 wileńskiej izby kupieckiej z jej delegatem na sejm A. F. Tyklem Wacław Studnicki s. 246-256
Ignacy Tadeusz Baranowski, "Księgi Referendarskie, Tom I : 1582-1602", Warszawa 1910 : [recenzja] J. Siemieński Ignacy Tadeusz Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 257-260