Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
2003, Tom 94, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Z głębokim smutkiem przyjęlismy wiadomość, że 6 marca 2003 odszedł z naszego grona Antoni Mączak...] s. 1
Opiekuńcza funkcja Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII w. Marian Surdacki s. 109, 3-22
Kardynał Mieczysław Ledóchowski i Kościół katolicki w Serbii w drugiej połowie XIX w. Piotr Żurek s. 109, 23-41
Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum Komitetu Centralnego PZPR w 1953 r. Mariusz Jastrząb s. 109, 43-58
Historycy przeciwko gwałceniu historii (stanowisko Stowarzyszenia Historyków Republiki Czeskiej) Jerzy Tomaszewski (tłum.) s. 110, 59-63
Mniejszości narodowe i religijne w tysiącletnich dziejach ziem czeskich Jaroslav Pánek Jerzy Tomaszewski (tłum.) s. 110, 65-76
Zagadnienie praojczyzny Słowian Witold Mańczak s. 110, 77-81
„Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości”, Wojciech Morawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
„Struktury federalne a kształtowanie się narodu w Niemczech”, Reinhart Koselleck, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Reinhart Koselleck (aut. dzieła rec.) s. 85-86
„Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázký” 1895–1989”, Miloš Havelka, Praha 2001 : [recenzja] Jarosław Kilias Miloš Havelka (aut. dzieła rec.) s. 87-88
„Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego”, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) s. 88-91
„Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce”, red. Janusz Kostecki, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 91-93
„Flemish art and architecture 1585–1700”, Hans Vlieghe, Yale 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Hans Vlieghe (aut. dzieła rec.) s. 94-99
“Census and identity. The politics of race, ethnicity and language in national censuses”, red. David I. Kertzer, Dominique Arel, Cambridge 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Dominique Arel (aut. dzieła rec.) David I. Kertzer (aut. dzieła rec.) s. 99-101
„Dziennik 1907–1915”, Henryk Dembiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Edward Czapiewski Henryk Dembiński (aut. dzieła rec.) s. 101-102
„Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Andrzej Nowak, Kraków 2001 : [recenzja] Edward Czapiewski Andrzej Nowak (aut. dzieła rec.) s. 103-106
„Cirkulární telegramy 1920–1935”, Edward Beneš, Praha 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Edward Beneš (aut. dzieła rec.) s. 106-108