Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1961, Tom 52, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Szczecina w odrzańskim i bałtyckim handlu zbożem XIII-XIV w. : cz. 2 Benedykt Zientara s. 641-675
Łukasz Delfin, polski antytrynitarz na Morawach w połowie XVI w. Wacław Urban s. 676-690
Hiszpania w XVII wieku : cz. 1 Jose Gentil da Silva s. 691-723
Dowództwo rosyjskie wobec manifestacji warszawskich 1861 roku Krzysztof Groniowski s. 724-740
Prawo składu na sejmie piotrkowskim 1565 roku Stefan Górzyński s. 741-750
Nieznane listy Zygmunta Sierakowskiego Dawid Fajnhauz s. 751-758
Relikty rapperswilskie w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk Stanisław Chankowski s. 759-764
Wyniki poszukiwań źródłowych dotyczących kontaktów naukowych polsko-szwedzkich, dokonanych w zbiorach szwedzkich w 1959 r. Kazimierz Ślaski s. 765-774
O sprawie chłopskiej, Konstytucji Ekonomicznej i Michale Ossowskim na marginesie uwag Emanuela Rostworowskiego Jan Dihm s. 775-792
"Social Life in Early England", ed. by Geoffrey Barraclough, London 1960 : [recenzja] Karol Górski Geoffrey Barraclough (aut. dzieła rec.) s. 793-795
"Wojna domowa w Polsce (1606-1609) : studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji", Jarema Maciszewski, Cz. 1: "Od Stężycy do Janowca", Wrocław 1960 : [recenzja] Franciszek Mincer Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 795-801
"Lietuvos valstiečių ir miestelénų ginčai su dvarų valdytojais : dokument ų rinkinys" Cz. 1: "XVI-XVII w." cz. 2: "XVIII w.", wyd. K. Jablonskis, Vilnius 1959-1961 : [recenzja] Antoni Mączak K. Jablonskis (aut. dzieła rec.) s. 801-803
"The Reign of George III, 1760-1815", J. Steven Watson, Oxford 1960 : [recenzja] Angus Walker J. Steven Watson (aut. dzieła rec.) s. 804-805
"American Suffrage from Property to Democracy, 1760-1860", Chilton Williamson, Princeton 1960 : [recenzja] Henryk Katz Chilton Williamson (aut. dzieła rec.) s. 805-807
"Pamiętniki dekabrystów", T. I-III, Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych pod red. Wacława Zawadzkiego, wstęp Wiktorii Śliwowskiej. Przypisy do t. I i II Wiktorii Śliwowskiej, wybór tekstów i przypisy do t. III Wacława Zawadzkiego, Warszawa 1960 : [recenzja] Hanna Dylągowa Wacław Zawadzki (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Polemiki ideologiczne J. N. Janowskiego", Helena Rzadkowska, Warszawa 1960 : [recenzja] Sławomir Kalembka Helena Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 809-813
"Obszczestwiennoje dwiżenije w Rossii w 60-70-yje gody XIX wieka", S. M. Lewin, Moskwa 1958 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski S. M. Lewin (aut. dzieła rec.) s. 813-816
"Štefánikovská legenda a vznik ČSR", Ludovit Holotik, Bratislava 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Ludovit Holotik (aut. dzieła rec.) s. 816-819
"Wieś w walce o Polskę Ludową 1918-1920", Tadeusz Kuźmiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960 : [recenzja] Kazimierz Nowak Tadeusz Kuźmiński (aut. dzieła rec.) s. 819-822
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828
Kronika. s. 829-830