Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1964, Tom 55, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etapy lokacji miejskich na Mazowszu w XIV-XV wieku Stanisław Russocki s. 189-197
Z zagadnień genezy rynku europejskiego : strefa baltycka Antoni Mączak Henryk Samsonowicz s. 198-222
Wokół autorstwa kilku dzieł francuskich o Polsce z połowy XVIII wieku : Dyplomata L. A. Duperron de Castéra, tajemniczy Jonsac, J. E. Guettard, P. M. Hennin Ryszard W. Wołoszyński s. 223-235
"Sandomierzanin" : nieznane czasopismo z okresu powstania listopadowego Władysław Zajewski s. 236-256
Kwerenda polska w archiwach watykańskich w 1962 roku Jerzy Kłoczowski s. 257-266
Kartka z dziejów polsko-rosyjskiej przyjaźni z 1863 roku Stefan Kieniewicz s. 267-274
Calendarium Polski Ludowej 1944-1963 : cz. 1 Władysław Góra Ryszard Halaba Norbert Kołomiejczyk s. 275-301
Intaglio rzymskie jako pieczęć przy dokumencie traktatu toruńskiego z 1466 roku Stefan Krzysztof Kuczyński s. 302-307
W sprawie nowego zarysu historii Śląska (część II) : Historia Śląska t. 1 do roku 1763, pod red. K. Maleczyńskiego, część II od połowy XIV w. do trzeciej ćwierci XVI w, Wrocław-Kraków 1961 Władysław Dziewulski s. 308-316
O federalizmie i polityce wschodniej obozu belwederskiego : na marginesie książki Józefa Lewandowskiego, Federalizm : Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (listopad 1918 - kwiecień 1920), Warszawa 1962 Aleksy Deruga s. 317-330
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", oprac. Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Inwentarze i katalogi archiwum Uniwerystetu Jagiellońskiego : inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849", oprac. Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie", praca zbiorowa pod red. Stanisława Tazbira, Warszawa 1961 : [recenzja] Halina Kiepurska Stanisław Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Kirkekampen i Danmark 1241-1290", N. Skyum-Nielsen, Kopenhaga 1963; "Studier og tekster til Kirkekampen i Danmark 1241-1290", N. Skyum-Nielsen, "Skandia", T. XXVIII, 1962, s. 1-91; "Disputatser", N. Skyum-Nielsen (druk ulotny zawierający streszczenie duńskie obrony pracy doktorskiej autora na uniwersytecie w Kopenhadze 28 marca 1963 r.) : [recenzja] Karol Górski N. Skyum-Nielsen (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Brněnsky patriciát a boje o vladu města ve 14. a 15. stoleti", Jarosłav Meznik, Brno 1962 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jarosłav Meznik (aut. dzieła rec.) s. 341-343
"Giercen i Czernyszewskij", I. W. Poroch, Saratow 1963 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska I. W. Poroch (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Piotr Steinkeller kupiec i przemysłowiec 1799-1854", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1963 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Powstanie styczniowe w pamiętnikach Kazimierza Sczanieckiego", wyd. J. Mitkowski, Kraków 1963 : [recenzja] Jerzy Zdrada J. Mitkowski (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919", Jerzy Holzer, Warszawa 1962 : [recenzja] Marian Drozdowski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"My Pierwsza Brygada", Stefan Arski, Warszawa 1962 : [recenzja] Marian Drozdowski Stefan Arski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Z dziejów Polesia 1921-1939 : zarys stosunków społeczno-ekonomicznych", Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Janusz Żarnowski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
Kronika. s. 358-364
[Od 17 do 23 września 1963 obradował w Sofii V Międzynarodowy Kongres Slawistów...] s. 358-359