Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przegląd Historyczny
1985, Tom 76, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lex Tribunicia de Caesare absente consule creando Norbert Rogosz s. 1-13
Najdawniejsza przynależność terytorialna Mazowsza południowego Adam Kasperowicz s. 15-41
Trzy wzorce ziemiańskiej biblioteki Janusz Tazbir s. 43-56
Ideologia Konfederacji Narodu Stanisław Sławomir Faliński s. 57-76
"Kombatanci kontra politycy" : narodziny i poczatki działania Związku Legionistów Polskich 1918-1925 Piotr Wróbel s. 77-111
Problem "separatyzmu mazowieckiego" w historiografii polskiej Marek Palczewski s. 113-130
Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych Wojciech Fałkowski s. 131-138
W sprawie dziejów biskupstwa przemyskiego obrządku wschodniego : (w związku z książką Mariana Bendzy, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982) Hieronim Grala Marian Bendza (aut. dzieła rec.) s. 139-150
"La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca", Claude Domergue, Paris 1983 : [recenzja] Jerzy Kolendo Claude Domergue (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Mikulaš z Husi a nížši šleshia v počátcich husitské revoluce", Miroslav Polívka, Praha 1982 : [recenzja] Wojciech Iwańczak Miroslav Polívka (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Urzędy i godności w dawnej Polsce", Zbigniew Góralski, Warszawa 1983 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Sibirskije goroda XVII - naczała XX wieka", Nowosibirsk 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 157-161
"Polskie inicjatywy handlowe w rosyjskich portach czarnomorskich na przełomie XVIII i XIX wieku", Marek Mądzik, Lublin 1984 : [recenzja] Leszek Piątkowski Marek Mądzik (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Deutsche Gesandschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschechoslovakischen Republik", Teil I: "Von der Staatsgründung bis zum ersten Kabinett Beneš 1918-1921. Berichte des Generalkonsuls von Gebsattel, des Konsuls König und des Gesandten Professor Saenger", ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Manfred Alexander, München-Wien 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Manfred Alexander (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935", Stanisław Gregorowicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Stanisław Gregorowicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
Nowe czeskie wydawnictwa regionalne z dziejów przemysłu lniarskiego Jerzy Tomaszewski s. 171-173
"Z dziejów rzemiosła warszawskiego", pod red. Barbary Grochulskiej i Witolda Prussa, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Witold Pruss (aut. dzieła rec.) s. 175
"Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 176
"Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój, skład osobowy, działalność", Kazimierz Dola, Lublin 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschalnd im 16. und 17. Jahrhundert: Parallelen, Vorknüpfungen, Vergleiche", hrsg. von M. Biskup und K. Zernack, Wiesbaden 1983 : [recenzja] Witold Rotkiewicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) K. Zernack (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Akty feodalnogo ziemiewładienija i chozjajstwa. Akty moskowskogo Simonowa monastyra 1506-1613 gg.", wyd. L. I. Iwina, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz L. I. Iwina (aut. dzieła rec.) s. 181
"Krestjanie Russkogo Siewiera w XVII w.", A. I. Kopanew, Leningrad 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Kopanew (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku", Irena Kwiatkowska, Warszawa-Kraków 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Irena Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII wieku zawierające obciążenia feudalne ich ludności", Franciszek Lenczowski, Bielsko-Biała 1980 : [recenzja] Sławomir Gawlas Franciszek Lenczowski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwum diecezjalnych płockich XVIII wieku, cz. 1-2", zebrał i do dr. przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 1981-1982 : [recenzja] Marek Karp Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Wśród wiedeńskich poloników", Roman Taborski, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku", red. Wodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Fieodosij J. Steblij, Wiktoria Śliwowska, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Włodzimierz A. Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Fieodosij J. Steblij (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Podróże w krajach słowiańskich odbyte", Aleksander Sapieha, przygotowanie do dr., komentarz, wybór ilustracji i map Tadeusz Jabłoński, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Aleksander Sapieha (aut. dzieła rec.) s. 186
"Mickiewicz i Jugosłowianie", Ljubomir Durkovi-Jakšić, Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ljubomir Durkovi-Jakšić (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Bułgarija i Połsza 1918-1941", Eczka Damjanowa, Sofija 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Eczka Damjanowa (aut. dzieła rec.) s. 188-189