Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1968, Tom 59, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów dzierżawy ziemi państwowej w Egipcie rzymskim : związki dzierżawców w Fajum Hanna Geremek s. 563-579
Osadnictwo nad górną Narwią w 1 tysiącleciu naszej ery Jan Tyszkiewicz s. 580-611
Handel Lublina na przełomie XV i XVI w. Henryk Samsonowicz s. 612-628
Udział społeczeństwa w życiu politycznym Królestwa Polskiego w latach 1815-1830 : (sejmiki i zgromadzenia gminne) Tadeusz Mencel s. 629-661
"Zarys społecznej historii państwa polskiego" Kazimierza Gorzyckiego Maria Wierzbicka s. 662-680
Z zagadnień wyzwalania ziem polskich spod panowania okupantów w listopadzie 1918 r. Henryk Malinowski s. 681-709
Z dziejów sprawy białoruskiej w latach 1917-1918 Aleksy Deruga s. 710-740
Herezja w XIV-wiecznym Paryżu Stanisław Bylina s. 741-748
Wiece w miastach Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej : nowa próba wyjaśnienia ich genezy i funkcji Stanisław Russocki s. 749-756
Hanza a kryzys XV wieku : w związku z książką: K. Fritze, Am Wendepunkt der Hanse : Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte wendischer Hansestädte in der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts, Berlin 1967 Benedykt Zientara s. 757-764
Trudne sprawy polskiego ruchu robotniczego w latach 1929-1935 : (w związku z pracą J. Kowalskiego, Trudne lata. Problemy rozwoju ruchu robotniczego 1929-1935, Warszawa 1966) Jan Kancewicz s. 765-784
"Historia powszechna 1871-1918", Janusz Pajewski, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Holzer Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 785-787
"Średniowieczna annalistyka śląska", Wacław Korta, Wrocław 1966 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Wacław Korta (aut. dzieła rec.) s. 787-788
"Majątki ziemskie panującego w Małopolsce do 1385 roku", Jerzy Luciński, Poznań 1967 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Jerzy Luciński (aut. dzieła rec.) s. 789-792
"Polska a Moskwa 1603-1618 : opinie i stanowiska szlachty polskiej", J. Maciszewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Stefania Ochmann Jerema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 792-796
"Jan Company in Coromandel 1605-1690 : a study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies", Tapan Raychaudhuri, S.-Gravenhage 1962; "Malabar in Asian Trade 1740-1800", Ashin das Gupta, Cambridge 1967 : [recenzja] Jan Kieniewicz Ashin das Gupta (aut. dzieła rec.) Tapan Raychaudhuri (aut. dzieła rec.) s. 796-802
"English Landed Society in the Eigteenth Century", G. E. Mingay, London 1963 : [recenzja] Antoni Mączak G. E. Mingay (aut. dzieła rec.) s. 802-804
"Polska a Saksonia w czasie sejmu czteroletniego", Henryk Kocój, Kraków 1967 : [recenzja] Jerzy Michalski Henryka Kocój (aut. dzieła rec.) s. 804-808
"A Polish Chapter in Civil War America : the Effects of the January Insurrection on American Opinion and Diplomacy", Joseph Wieczerzak, New York 1967 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Joseph Wieczerzak (aut. dzieła rec.) s. 809-812
"Pruska polityka narodowościowa w Północnym Szelzwiku 1864-1920", Zdzisław Grot, Poznań 1967 : [recenzja] Janusz Pajewski Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 812-815
"Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917", Zygmunt Karpiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Zygmunt Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 815-817
List do redakcji Helena Rzadkowska s. 818-821