Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1998, Tom 89, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propaganda dynastyczna w polityce Domicjana Edward Dąbrowa s. 1-12, 181
Początki organizacji parafialnej w kasztelanii cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu Idzi Panic s. 13-24, 181
Działalność dyplomacji brandenburskiej w okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej w 1648 r. Barbara Szymczak s. 181, 25-48
Żandarmeria w Królestwie Polskim w latach 1867-1880 Jan Kozłowski s. 182, 49-68
Emir-reformator. Modernizacyjna polityka władcy Afganistanu Amanullaha Joanna Modrzejewska-Leśniewska s. 182, 69-86
Raport naczelnika Warszawskiego Okręgu Żandarmerii o sytuacji politycznej Królestwa Polskiego w 1868 r. Stanisław Wiech s. 182, 87-107
Generałowie, pieniądze, fabryki : dokument do gospodarczo-wojskowych dziejów II Rzeczypospolitej Marek Piotr Deszczyński s. 109-124, 182
Sejmiki litewskie w pierwszej ćwierci XIX wieku: prawo i zwyczaj Tamara Bairašauskaite s. 125-129, 183
Pomorsko-polskie aspekty w atlasie historyczno-geograficznym Meklemburgii i Pomorza Zachodniego Zygmunt Szultka s. 131-142
Spór o reformy Władysława Grabskiego (na marginesie pracy Wandy Sułkowskiej, Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego, Ossolineum, Wrocław 1996) Marian Marek Drozdowski Wanda Sułkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-156
"Divination in ancient Israel and its Near Eastern Environment. A socio-historical investigation", Fredrick H. Cryer, "Journal for the Study of the Old Testament - supplement series", nr 142, 1994 : [recenjza] Łukasz Niesiołowski-Spanò Fredrick H. Cryer (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Entre mythe et politique", Jean-Pierre Vernant, Paris 1996 Włodzimierz Lengauer Jean-Pierre Vernant (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Dzieje Mazowsza do 1526 r.", red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Janusz Grabowski Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 160-169
"Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku", Janusz Łosowski, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera", Jerzy Fiećko, Poznań 1997 : [recenzja] Magdalena Micińska Jerzy Fiećko (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Polskie stronice. Dziennik od 5 lipca 1938 do 6 grudnia 1939 roku", Sven Grafstrӧm, tł. Józef Lewandowski, Andrzej Nils Uggla, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Sven Grafstrӧm (aut. dzieła rec.) Józef Lewandowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Nils Uggla (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Tábory v českych zemich 1945-1948", Šenov u Ostravy 1996; Mečislav Borák, Dušan Janák, "Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954", Tomáš Staněk, Šenov u Ostravy 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) Dušan Janák (aut. dzieła rec.) Tomáš Staněk (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus and >>Volkstumskampf<< im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939", hrsgb. Rudolf Jaworski, Przemysław Hauser, München-New Providence-London-Paris 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) Rudolf Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 178-180