Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1928, Tom 27, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzień odbudowy Rzeczypospolitej Józef Siemieński s. 169-184
Z papierów rektora Brudzińskiego Marceli Handelsman s. 185-206
Archiwa polskie z czasów wielkiej wojny. s. 207-208
Akta Tymczasowej Rady Stanu i Rady Stanu Królestwa Polskiego Stanisław Czosnowski s. 209-223
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Manteuffel s. 224-235
Archiwa formacyj polskich z wojny światowej Wacław Lipiński s. 236-257
Archiwum Wydziału Oświecenia Komitetu Obywatelskiego Tadeusz Manteuffel s. 258-263
Regestratury b. władz okupacyjnych Józef Stojanowski s. 264-308
Plany niemieckich władz okupacyjnych w sprawie regestratur zarządu cywilnego w Polsce Iza Mickiewiczowa s. 309-316