Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1979, Tom 70, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre problemy ruchu kredytowego w ziemi sanockiej w XV w. Marek Urbański s. 627-652
Powstania narodowe a Kryzys Bałkański lat 1875-1878 Milorad Ekmečić s. 653-678
Nowożytne samowładztwo rosyjskie i jego interpretacje : przyczynek do dziejów absolutyzmu w Rosji Leszek Jaśkiewicz s. 679-693
Polska wobec Czechosłowacji w 1933 roku Jerzy Tomaszewski Jaroslav Valenta s. 695-721
Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XVI-XIX w. : mity i rzeczywistość : (w związku z pracami W. Maasa i O. Kossmanna) Władysław Rusiński s. 723-745
Polska - Wielka Brytania (1801-1830) : (w związku z książką Wojciecha Lipońskiego, Polska a Wielka Brytania 1801-1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignięcia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978) Jerzy Skowronek Wojciech Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 747-754
"Podział dzielnicowy Polski według statutu Bolesława Krzywoustego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy seniorackiej", Józef Spors, Słupsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Józef Spors (aut. dzieła rec.) s. 755-756
"Foundations of the Portuguese empire 1415-1580", Bailey W. Diffie, Georges D. Winius, Minneapolis 1977 : [recenzja] Marian Małowist Bailey W. Diffie (aut. dzieła rec.) Georges D. Winius (aut. dzieła rec.) s. 756-758
"Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870", Witold Molik, Poznań 1979 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 758-762
"Il Banco di Napoli", Luigi de Rosa, Napoli 1976 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Luigi de Rosa (aut. dzieła rec.) s. 762-764
"Rządy Ludowe" w Polsce 1918-1919. Z polityki wewnętrznej i zagranicznej", Ignacy Pawłowski, Opolu 1978 : [recenzja] Michał Śliwa Ignacy Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 764-766
"Narodościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939", M. Grzyb, Katowice 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski M. Grzyb (aut. dzieła rec.) s. 767-769
"Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej", Włodzimierz Wójcik, Katowice 1968 : [recenzja] Andrzej Garlicki Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 769-772
"Władysław Sikorski", Roman Wapiński, Warszawa 1978 : [recenzja] Tadeusz A. Szumowski Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 772-777
"Anglija i syprotiwitelnogo dwiženije na Bałkanite (1940-1945)", Stojan Raczew, Sofia 1978 : [recenzja] Aleksy Deruga Stojan Raczew (aut. dzieła rec.) s. 777-781
"Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1-2", Wacław Jędrzejewicz, London 1977 : [recenzja] Andrzej Garlicki Wacław Jędrzejewicz (aut. dzieła rec.) s. 782-788
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 789