Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
2007, Tom 98, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tò ήθoς έζ είδους, τò είδος έζ ήθoυς. Wygląd czystego Greka w literaturze greckiej okresu drugiej sofistyki Krystyna Stebnicka s. 157-173
Gniewosz — Jadwiga — Wilhelm. Krytyka przekazu „Annales” Jana Długosza Jarosław Nikodem s. 175-195
Niecodzienne życie polskich uczonych podczas wizyt w krajach Zachodu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku Patryk Pleskot s. 197-214
Urzędnicy pocztowi Królestwa Polskiego 1815–1871. Charakterystyka zbiorowości Tomasz Suma s. 215-229
Oceny przewrotu majowego 1926 roku w stolicach europejskich Piotr Stawecki s. 231-236
Formuła wroga w polskim filmie socrealistycznym (1947–1956) Eugeniusz Cezary Król s. 237-246
Problem norweskiej świadomości narodowej w erze nowożytnej w ujęciu współczesnych historyków norweskich Grażyna Szelągowska s. 247-257
Demagogia w historii. Socjotechnika czy żądza władzy? : (uwagi w związku z książką Mirosława Karwata, O demagogii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 252, bibliografia) Andrzej Wyrobisz Mirosław Karwat (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Powstanie kościuszkowskie: prawo—polityka —zdrada : (Łukasz Kądziela, Fryderyk Moszyński w insurekcji kościuszkowskiej, red. naukowa Andrzej Haratym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 301) Anna Grześkowiak–Krwawicz Andrzej Haratym (aut. dzieła rec.) Łukasz Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 262-266
„Śmierć narodu” a normy postępowania w życiu publicznym : (na marginesie książki Jarosława Czubatego, Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, s. 719) Maciej Mycielski Jarosław Czubaty (aut. dzieła rec.) s. 266-276
Transformacja, technologia, talerz. Historia spożycia mięsa w USA : (Roger Horowitz, Putting Meat on the American Table. Taste, Technology, Transformation, The John Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. XIII, 170) Jerzy Kochanowski Roger Horowitz (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Czy istnieje naród śląski? : (Tomasz Kamusella, Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizmy. The Schlonzokian Language: Language, Upper Silesia and Nationalisms t. I–II, Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2005–2006, s. 188, 156) Jerzy Tomaszewski Tomasz Kamusella (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Meandry powojennej historiografii czeskiej : (uwagi na marginesie książki Bohumila Jirouška, Josef Macek. Mezi historií a politikou, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, s. 239) Wojciech Iwańczak Bohumil Jiroušk (aut. dzieła rec.) s. 283-290
"Historia dawnego Izraela”, Julian Warzecha, Warszawa 2005 : [recenzja] Łukasz Niesiołowski–Spano Julian Warzecha (aut. dzieła rec.) s. 290-294
"The household and the making of history: a subversive view of the western past”, Mary S. Hartman, Cambridge 2004 : [recenzja] Radosław Poniat Mary S. Hartman (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami”, Tadeusz Miłkowski, Łask 2006 : [recenzja] Barbara Obtułowicz Tadeusz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej”, Piotr Wandycz, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, t. I: A–I, t. II: J–P, t. III: R–Z”, wyd. Jaroslav Pánek, Svatava Raková , Václava Horčaková, Prague 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václava Horčaková (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Svatava Raková (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"The Derveni Papirus”, wyd., wstęp i komentarze Theokritos Kouromenos, George M. Parássoglou, Kyriakos Tsantsanoglou, „Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini” t. XIII : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Theokritos Kouromenos (aut. dzieła rec.) George M. Parássoglou (aut. dzieła rec.) Kyriakos Tsantsanoglou (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich”, Radosław Gaziński, Genowefa Horoszko, Szczecin 2005 : [recenjza] Paweł Migdalski Radosław Gaziński (aut. dzieła rec.) Genowefa Horoszko (aut. dzieła rec.) s. 305-306
"Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno–wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko–Karwińskim (1894–1919)”, Roman Baron, Opole 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Polska—Niemcy Wschodnie 1945–1990. Wybór dokumentów. T. I: Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec maj 1945—październik 1949”, red. J. Kochanowski, K. Ziemer, redakcja, wstęp, wybór dokumentów J. Kochanowski, opracowanie dokumentów A. Krajewski, M. Mazurek, Warszawa 2006 : [recenzja] Wanda Jarząbek J. Kochanowski (aut. dzieła rec.) A. Krajewski (aut. dzieła rec.) M. Mazurek (aut. dzieła rec.) K. Ziemer (aut. dzieła rec.) s. 308-309
Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny. s. 311
Dzieje Galicji jako problem historyczny. Numer monograficzny „Kwartalnika Historycznego”. s. 312
Errata s. 312