Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
2009, Tom 100, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religia a wojskowość bizantyńska w świetle traktatów wojskowych IX–XI wieku Michał Wojnowski s. 189-205
Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej Stanisław Suchodolski s. 207-236
Okoliczności zmiany polityki papieża Klemensa V wobec sprawy templariuszy na przełomie 1307 i 1308 r. Magdalena Satora s. 237-252
Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach (XV–połowa XVII w.) Tadeusz M. Trajdos s. 253-286
Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku Andrzej Dziubiński s. 287-292
Millennium urodzin św. Piotra Damianiego Krzysztof Skwierczyński s. 293-300
Ludwik Niemiecki, król niedoceniany — nowa biografia polityczna : (Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817–876, Cornell University Press, Ithaca–London 2006, s. XXI+388) Aneta Pieniądz Eric J. Goldberg (aut. dzieła rec.) s. 301-306
Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako żródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie : (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Warszawa 2006) Katarzyna Gołąbek Katarzyna Górecka (aut. dzieła rec.) s. 307-318
"Historiografia rzymska", Ignacy Lewandowski, Poznań 2007 : [recenzja] Adam Ziółkowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Texts and identities in the early middle ages", red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006 : [recenzja] Aneta Pieniądz Richard Corradini (aut. dzieła rec.) Rob Meens (aut. dzieła rec.) Christina Pössel (aut. dzieła rec.) Philip Shaw (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX (1057–1058), Benedikt X (1058) und Nikolaus II (1058–1061)", Dieter Hägermann, Stuttgart 2008 : [recenzja] Przemysław Nowak Dieter Hägermann (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Imagining the sacred past: hagiography and Power in early Normandy", Samantha Kahn Herrick, Cambridge-London 2007 : [recenzja] Paweł Figurski Samantha Kahn Herrick (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów", Jan Szymczak, Warszawa 2008 : [recenzja] Robert Bubczyk Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Almogàvers. La historia", Ernest Marcos Hierro, Barcelona 2005 : [recenzja] Wiktor Ostasz Ernest Marcos Hierro (aut. dzieła rec.) s. 331-336
"Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze", Andrzej Żygadło, Warszawa 2005 : [recenzja] Krystyna Szelągowska Andrzej Żygadło (aut. dzieła rec.) s. 337-345
"Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795)", Mathias Niendorf, Wiesbaden 2006 : [recenzja] Robert Friedl Mathias Niendorf (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Barbarzyńcy u bram Imperium", pod red. Stanisława Turleja, Kraków 2007 : [recenzja] Mirosław Jerzy Leszka Stanisław Turlej (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda", Jacek Wiewiorowski, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Ceran Jacek Wiewiorowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Dzieje Bizancjum", Georgij Ostrogorski, Warszawa 2008 : [recenzja] Kazimierz Ilski Georgij Ostrogorski (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja", Frank Kolb, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 2008 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Anna Gierlińska (aut. dzieła rec.) Frank Kolb (aut. dzieła rec.) Leszek Mrozewicz (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"A History of the Later Roman Empire, ad 284–641", Stephen Mitchell, Malden 2007 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Stephen Mitchell (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia", red. Norbert Widok, Opole 2008 : [recenzja] Mirosław Jerzy Leszka Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 355-357