Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1956, Tom 47, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego Władysław Rusiński s. 617-655, 823-825
Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku Włodzimierz Dworzaczek s. 656-684, 825-826
Debiut polityczny Jana Potockiego w r. 1788 Emanuel Rostworowski s. 685-711, 826-828
Nieznane materiały do wojny szwedzkiej 1656 roku z b. Archiwum Radziwiłłów w Warszawie Tadeusz Nowak s. 713-720
Maurycy Mochnacki i obóz Czartoryskiego : Inedita z września - listopada 1834 r. Tadeusz Kozanecki s. 721-765
Dwie nowe prace poświęcone historii niewolnictwa : W. L. Westerman, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 1955; Ch. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe medievale, t. I, Peninsule Ibérique - France, Bruges 1955 Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist s. 767-782
Dwie kwestie wojskowego piśmiennictwa Renesansu Stanisław Herbst s. 783-786
"Die Gebiden", Heinrich Sevin, Monachium 1955 : [recenzja] Kazimierz Tymieniecki Heinrich Sevin (aut. dzieła rec.) s. 787-792
"Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters", Berlin b.d. : [recenzja] Tadeusz Manteuffel s. 792-793
"Istoriczeskaja geografia : istoria jejo wozniknowienija i rozwitia w XII-XVIII wiekach", W. K. Jacunskij, Moskwa 1955 : [recenzja] Stanisław Herbst W. K. Jacunskij (aut. dzieła rec.) s. 793-796
"Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego", t. 1 : Od XVI do połowy XVIII w." wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955 : [recenzja] Antoni Mączak W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 796-801
"Narzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, Wrocław 1956 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 801-807
"Lucjan Siemieński : poeta romantyczny", Maria Janon, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniewski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 807-811
"Oczerki iz istorii dwiżenija diekabristow : sbornik statiej", pod red. N. M. Drużinina i B. E. Syrojeczkowskiego, Moskwa 1954 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Drużinin (aut. dzieła rec.) B. E. Syrojeczkowski (aut. dzieła rec.) s. 811-818
"Bakounine et le panslavisme révolutionnaire en Russie et en Europe : cinq essais sur l'histoire des idées en Russie et en Europe", B. P. Hepner, Paryż 1950 : [recenzja] Stefan Kieniewicz B. P. Hepner (aut. dzieła rec.) s. 819-821
"La politique des travaux publics du Second Empire", Louis Girard, Paryż 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Louis Girard (aut. dzieła rec.) s. 821-822