Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O matce Lestka Bolesławica i początkach mennictwa mazowieckiego Borys Paszkiewicz s. 1-14, 151
Contubernium Philosophorum - krakowska fundacja biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego Aleksandra Sołtan s. 15-42, 151
Oswald Balzer w obronie kultury i praw narodu polskiego Roman Nowacki s. 151, 43-63
Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956) Ryszard Michalak s. 152, 65-84
Ślady szamanizmu w religijności wczesnośredniowiecznych Prusów Piotr M. A. Cywiński s. 152, 85-92
Nowa synteza dziejów Ukrainy do schyłku XVIII stulecia : (w związku z książką Natalii Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000) Juliusz Bardach Natalia Jakowenko (aut. dzieła rec.) s. 93-100
Od "substratu etnicznego" do narodu (na marginesie książki Jarosława Hrycaka, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000) Barbara Stoczewska Jarosław Hrycak (aut. dzieła rec.) s. 101-107
Miroslava Hrocha dociekania i dyskusje dotyczące genezy nowoczesnych narodów Jarosław Kilias s. 109-121, 152
„Titulus ecclesiae. Wezwania kościołów katedralnych w Polsce”, Aleksandra Witkowska, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 123-124
„Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII w.”, Andrzej Klonder, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 125-126
„Napoleon, a biography”, Frank McLynn, London 1998 : [recenzja] Andrzej Krzysztof Szymański Frank McLynn (aut. dzieła rec.) s. 126-130
„Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei”, Marek Waldenberg, Warszawa 2000 : [recenzja] Emanuel Halicz Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 130-131
„T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882–1910”, Vratislav Doubek, Praha 1999 : [recenzja] Jarosław Kilias Vratislav Doubek (aut. dzieła rec.) s. 131-133
„Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij”, Vladimir Goněc, Brno 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladimir Goněc (aut. dzieła rec.) s. 133-135
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
„Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej. 1939–1945”, Jacek Tebinka, Warszawa 1998 : [recenzja] Magdalena Hułas Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 137-140
„Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968”, Piotr Osęka, Warszawa 1999 : [recenzja] Mariusz Mazur Piotr Osęka (aut. dzieła rec.) s. 140-144
„In search of God the Mother. The cult of Anatolian Cybele”, Lynn E. Roller, Berkeley-Los Angeles-London 1999 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Lynn E. Roller (aut. dzieła rec.) s. 145
„A la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train”, édité par Jean Marie Cauchies, Brepols 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Jean Marie Cauchies (aut. dzieła rec.) s. 146-147
„Axes et méthodes de l’histoire politique”, sous la direction de Serge Bernstein, Pierre Milza, Paris 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Serge Bernstein (aut. dzieła rec.) Pierre Milza (aut. dzieła rec.) s. 146
„Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)”, Janusz Kurtyka, Kraków 1999 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 147
„Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart”, wyd. Dietrich Beyrau, Tübingen 1999 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 148-149
„Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651”, Paweł Gotocki, oprac. ks. Jan Związek, Kielce 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Paweł Gotocki (aut. dzieła rec.) Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 148
„Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler, wyd. Dietrich Beyrau, Gottingen 2000 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 149-150
„Schlachtfeld der Diktatoren. Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin”, Dietrich Beyrau, Gottingen 2000 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 149
„Inaczej o historii Polski 1945–1989”, Henryk Słabek, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Garlicki Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 150