Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Przegląd Historyczny
1982, Tom 73, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praefecti urbis feriarum latinarum causa w okresie Cesarstwa Małgorzata Wojciechowska s. 1-22
Rozwój niemieckiego prawa miejskiego na Podlasiu do Unii Lubelskiej 1569 roku Włodzimierz Jarmolik s. 23-46
Polacy w dziele cywilizacyjnym na Syberii w początkach kolonizacji rosyjskiej Antoni Kuczyński s. 47-68
Spory polskich socjalistów wokół kwestii agrarnej w latach 1899-1904 Michał Śliwa s. 69-92
O Rzeczypospolitej, Koronie Polskiej i Rzeczypospolitej Litewskiej : (w związku z artykułem Edwarda Opalińskiego, Serenissima Respublica Nostra, "PH" t. 71, z. 3, s. 561-569) Henryk Wisner Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 93-97
Niepokorni inteligenci Marcin Kula Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 99-102
Cezaryna Wojnarowska w "Przeglądzie Tygodniowym" Ryszard Żelichowski Janina Kasprzakowa (aut. dzieła rec.) Bożena Krzywobłocka (aut. dzieła rec.) s. 103-112
"The status of women in preindustrial societies", Martin King Whyte, New Jersey 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Martin King Whyte (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Guerre et religion en Grèce à l'époque classique. Recherches sure les rites, lex dieux, l'idéologie de la victorie", R. Lonis, Paris 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer R. Lonis (aut. dzieła rec.) s. 117-121
"Karel IV. Život a dílo (1316-1378)", Jiři Spěváček, Praha 1979 : [recenzja] Wojciech Iwańczak Jiři Spěváček (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Ciudad Real 1500-1750. Growth, crisis and readjustments in teh Spanish economy", Carla Rahn Phillips, Cambridge-London 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Carla Rahn Phillips (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Początki malarstwa historycznego w Polsce", Mieczysław Gębarowicz, Wrocław 1981 : [recenzja] Janusz Tazbir Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 r.", Stefan Kieniewicz, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Hindenburg. Porträt eines Militaristen", Wolfgang Ruge, Berlin 1980 : [recenzja] Piotr Wróbel Wolfgang Ruge (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Kościół Katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939", Maciej Plenkiewicz, Bydgoszcz 1980 : [recenzja] Mirosław R. Krajewski Maciej Plenkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933-1945)", Przemysław Grudziński, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Paweł de Laval Przemysław Grudziński (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Le Carnaval et la Politique. Une introduction à la Comédie grec suivie d'un choix de fragments", Jean Claude Carrière, Paris 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean Claude Carrière (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Kwartalnik historyczny", Rocznik LXXXVIII, 1981, nr 1. "Jahrbuch für Geschichte", Bd. 23, 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 141
"Pericle. Un uomo, un regime, una cultura", Mario Attilio Levi, Milano 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Mario Attilio Levi (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Homonoia und Arche. Athen und die griechische Staatenwelt vom Ende des peloponnesischen Krieges bis zum Königsfrieden (404/3-387/6 v.Chr.)", Peter Funke, Wiesbaden 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Peter Funke (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Äbte und Laienäbte im Frankreich. Studie zum Verhältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter", Franz J. Felten, Stuttgart 1980 : [recenzja] Roman Michałowski Franz J. Felten (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Daniszmendname. Księga czynów Melika Daniszmenda", Arif Ali, z tureckiego przeł. Małgorzata Łabęcka-Koecherowa i Tadeusz Majda, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Arif Ali (aut. dzieła rec.) Tadeusz Majda (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łabęcka-Koecherowa (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Istorija russkogo literaturnogo jazyka", A. I. Sobolewskij, Leningrad 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Sobolewskij (aut. dzieła rec.) s. 147
"Geschichte der Kreuzzüge", Walter Zöllner, Berlin 1979 : [recenzja] Jerzy Skowronek Walter Zöllner (aut. dzieła rec.) s. 148
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich", ks. Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Poland", hrsg. von D. Willoweit, W. Schich, Frankfurt/M. 1980 : [recenzja] Stanisław Russocki W. Schich (aut. dzieła rec.) D. Willoweit (aut. dzieła rec.) s. 149
"Liwonskie prawdy kak istoriczeskij istocznik", E. L. Nazarowa, [w:] "Drewniejsze gosudarstwa na teritorii SSSR - materiały i issledowanija 1979 g.", Moskwa 1980 : [recenzja] Stanisław Russocki E. L. Nazarowa (aut. dzieła rec.) s. 150
"Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku", Ryszard Brykowski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Usadba nowgorodskogo chudożnika XII w.", B. A. Kolchin, A. S. Choroszew, W. Ł. Janin, Moskwa 1981 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A.S. Choroszew (aut. dzieła rec.) W. Ł. Janin (aut. dzieła rec.) B.A. Kołczin (aut. dzieła rec.) s. 150
"Z dziejów handlu Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Studia i materiały", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w XVI-XVII w.", Henryk Barycz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Jan Andrzej Próchnicki (1533-1633). Mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji", Mieczysław Gębarowicz, Kraków 1980 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Georgii Ticinii ad principes Radziwiłł epistulae (a. 1567-1585)", e libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer, Wratislaviae [etc.] 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Georgius Axer (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Rossija nakanune >>smutnogo wremeni<<", R. G. Skrynnikow, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz R.G. Skrynnikow (aut. dzieła rec.) s. 156
"Poland and Ukraine. Past and Present", red. Peter J. Potichnyj, Edmonton-Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Peter J. Potichnyj (aut. dzieła rec.) s. 157
"Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi...", Karol Żera, wstęp, komentarze i oprac. Kazimiera Żukowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Żera (aut. dzieła rec.) Kazimiera Żukowska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Historians and eighteenth-century Europe 1715-1789", Matthew S. Anderson, Oxford 1979 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Matthew S. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku", Stanisław Litak, Lublin 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818", Jan Pachoński, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 161
"Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji", oprac. Jerzy Kowecki, przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1981; "Konstytucja 3 Maja", oprac. Jerzy Łojek, Lublin 1981; "W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Polskij wopros wo wnieszniej politikie pierwoj Imperii wo Francji", Elena I. Fiedosowa, Moskwa 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Elena I. Fiedosowa (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Opis podróży z Paryża do Jerozolimy", François-René de Chateaubriand, na osnowie tł. Franciszka Salezego Dmochowskiego przygotował., wg oryg. uzupełnił i notami opatrzył Paweł Hertz, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński François-René de Chateaubriand (aut. dzieła rec.) Franciszek Salezy Dmochowski (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Deutschland im zweiten Weltkrieg, t. 4", red. Wolfgang Schumann, Berlin 1981 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Wolfgang Schumann (aut. dzieła rec.) s. 166-167
[Stanowisko w spawie artykułu W. Balceraka, "Polityka Polski wobec Czechosłowacji w okresie kryzysu monachijskiego", ogłoszonego w "Studia Historica Slavo-Germanica, t. 8" 1979...] Zdĕnek Sládek Jaroslav Valenta s. 169-171