Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przegląd Historyczny
1994, Tom 85, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starość i smierć w antycznym Rzymie Wiesław Suder s. 1-14, 201
Dwa bratanki Marian Plezia s. 15-20, 201
Problem stratyfikacji szlachty w księstwie cieszyńskim w XV wieku w świetle źródeł kancelaryjnych Idzi Panic s. 201, 21-33
Bezkrólewie - czas integracji czy podziałów? Ewa Dubas-Urwanowicz s. 201, 35-43
Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów Paskiewicza Leonid Gorizontow Andrzej Szwarc (tłum.) s. 202, 45-58
Od Dźwiny do Dniestru. Działalność Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie 1921-1922 Jerzy Kochanowski s. 202, 59-74
Polski eksport sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym : (zarys problematyki) Marek Piotr Deszczyński s. 202, 75-113
Spory o kierunek działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Zbigniew Landau s. 115-122, 202
Wojskowe bataliony górnicze w Polsce w latach 1949-1959 Edward J. Nalepa s. 123-133, 202-203
Glossy do opracowania wykazu urzędników wielkopolskich XII-XV wieku Jan Tęgowski s. 135-141
Nowe spojrzenie na teatr grecki : (o pracach Oliviera Taplina w związku z jego nową książką Comic Angels and Other Approaches to Greek Drama through Vase-Paintings, Clarendon Press, Oxford 1993, s. 127) Krystyna Stebnicka Olivier Taplin (aut. dzieła rec.) s. 143-149
Polityka Ottona III w nowym oświetleniu : (na marginesie pracy Knuta Göricha, Otto III. Romanus, Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie, Historische Forschungen, wyd. K. E. Born, H. Z. Zimmermann, 18, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1993, s. 319) Roman Michałowski Knut Görich (aut. dzieła rec.) s. 151-156
„Carthage”, Serge Lancel, Paris 1992 : [recenzja] Tadeusz Kotula Serge Lancel (aut. dzieła rec.) s. 157-160
„Cesarstwo Bizantyjskie 1025-1204. Historia polityczna”, Michael Angold, tłum. W. Brodzki, Wrocław 1993 : [recenzja] Jacek Wiewiórowski Michael Angold (aut. dzieła rec.) W. Brodzki (aut. dzieła rec.) s. 160-162
„Přemysl Otakar II. Král železny a zlaty. Král zakladatel a mecenáš”, Jiři Kuthan, Vimperk 1993 : [recenzja] Idzi Panic Jiři Kuthan (aut. dzieła rec.) s. 162-163
„Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w.", Urszula Sowina, Warszawa -Sieradz 1991 : [recenzja] Jan Szymczak Urszula Sowina (aut. dzieła rec.) s. 163-167
„The pursuit of stability. Social relations in Elizabethan London”, Ian W. Archer, Cambridge [etc.] 1991 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ian W. Archer (aut. dzieła rec.) s. 167-171
„Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku”, Andrzej Pośpiech, Warszawa 1992 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 171-172
„Suurten kuolovuosien (1696-1697) väestönmenetys Suomessa”, Seppo Muroma, Helsinki 1991 : [recenzja] Michał Kopczyński Seppo Muroma (aut. dzieła rec.) s. 173-175
„Just a sack of potatoes? Crisis experiences in European societies, past and present”, wyd. Antti Häkkinen, Helsinki 1992 : [recenzja] Michał Kopczyński Antti Häkkinen (aut. dzieła rec.) s. 175-179
„Austerlitz 1805”, Robert Bielecki, Warszawa 1993 : [recenzja] Maciej Wojtyński Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 180-182
„Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku”, Krzysztof Makowski, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) s. 182-184
„Powstanie 1863-1864 roku we Wschodniej Wielkopolsce”, Antoni Czubiński, Poznań 1993 : [recenzja] Wiesław Caban Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) s. 184-187
„Niemiecka polityka kolonialna”, Marek Czapliński, Poznań 1992 : [recenzja] Michał Leśniewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
„König Kopra. Die Marianen unter deutscher Herrschaft 1899-1914”, Gerd Hardach, Stuttgart 1990 : [recenzja] Marek Czapliński Gerd Hardach (aut. dzieła rec.) s. 189-191
„Diplomatické pozadi uznáni polské lublinské vlády (dokumenty). Separát”, Ivan Št'oviček, Praha 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Št'oviček (aut. dzieła rec.) s. 192-193
Tadeusz Kościuszko w krzywym zwierciadle Adama Skałkowskiego Bartłomiej Szyndler s. 195-197
Adam M. Skałkowski w krzywym zwierciadle Bartłomieja Szyndlera Dariusz Łukasiewicz s. 197-200