Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1936, Tom 33, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architekt w starożytnym Egipcie Kazimierz Michałowski s. 367-378, 535
Skyphos czerwonofigurowy w zbiorach E. Majewskiego w Warszawie Maria Ludwika Bernhard s. 379-384, 535-536
Trzy ostraka ze zbiorów warszawskich Jerzy Manteuffel s. 385-393, 536
Delfy wobec inwazji perskiej Franciszek Sokołowski s. 394-407, 536-537
Mniemana klęska Kassandra : z dziejów walk diadochów Kazimierz Rozenberg s. 408-426, 537-538
Rewolucja rzymska : jej przesłanki polityczne i społeczno-gospodarcze Kazimierz Zakrzewski s. 427-468, 538-540
Istota prawna relegacji obywatela rzymskiego Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 469-500, 540
O metodzie badania przyczyn upadku świata starożytnego : uwagi wypowiedziane w dyskusji nad referatem prof. Kazimierza Zakrzewskiego na Zjeździe Historyków Polskich w Wilnie Tadeusz Wałek-Czernecki s. 501-506, 541-543
Pytheas z Marsylji w ujęciu Gosselina i Lelewela Irena Niewojska s. 507-534, 543