Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1963, Tom 54, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki organizacji parfialnej w Polsce Julia Tazbirowa s. 369-387
Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej : dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze Stanisław Russocki s. 388-417
Do historii ruchu społeczno-politycznego studentów Uniwersytetu i młodzieży rzemieślniczej Lwowa w latach 1832-46 Włodzimierz Borys s. 418-431
Praca organiczna wobec wielkokapitalistycznych przemian w Królestwie Polskim Irena Pietrzak-Pawłowska s. 432-456
Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach 1900-1914 Andrzej Garlicki s. 457-472
Działalność reformatorska Konrada Waldhausena i jego wpływy na ziemiach polskich Stanisław Bylina s. 473-479
Fragment korespondencji Joachima Lelewela z Konstantym Świdzińskim z lat 1826-1830 Danuta Kamolowa s. 480-486
Kilka uwag o dziejach chłopów w Rosji w epoce feudalizmu Henryk Łowmiański s. 487-493
Nowe amerykańskie opracowanie historii Rosji i ZSRR : Jesse D. Clarkson, A History of Russia from Ninth Century, London 1962 Ludwik Bazylow s. 494-503
"Oczerki po sielskomu choziajstwu driewniej Italii", M. E. Siergiejenko, Moskwa 1958 : [recenzja] Jerzy Kolendo M. E. Siergiejenko (aut. dzieła rec.) s. 505-511
"Sądeczyzna w XIII i XIV wieku : przemiany gospodarcze i społeczne", Anna Rutkowska-Płachcińska, Wrocław 1961 : [recenzja] Stanisław Frelek Anna Rutkowska-Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 511-513
"Remeslna vyroba v českych městech w XVI stoletii", Josef Janaček, Praha 1961 : [recenzja] Maria Bogucka Josef Janaček (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"Architect and Patron : a survey of professional relations and practice in England from the sixteenth century to the present day", Frank Jenkins, Oxford 1961 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Frank Jenkins (aut. dzieła rec.) s. 516-518
"Geneza Księstwa Warszawskiego", Emanuel Halicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 518-522
"Wniesznaja politika Rossii XIX i naczala XX wieka : dokumienty Rossijskogo Ministerstwa Inostrannych Dieł" Seria I: 1801-1815, T. I: marzec 1801 - kwiecień 1804, Moskwa 1960, T. II: kwiecień 1804 - grudzień 1805, Moskwa 1961 : [recenzja] Jerzy Skowronek s. 522-528
"Comité National Yougoslave des Sciences Historiques : les problèmes nationaux dans la Monarchie des Habsbourg", par Franz Zwitter, Beograd 1960 : [recenzja] Henryk Batowski Franz Zwitter (aut. dzieła rec.) s. 528-531
"Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899)", Andrzej Józef Kamiński, Poznań 1962 : [recenzja] Adam Galos Andrzej Józef Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 532-535
"Rewolucjonnyje Komitiety BSSR (XI. 1918 r - VII. 1920 r.) : sbornik dokumientow i materiałow", zestawili W. A. Krutalewicz [et al.], Mińsk 1961 : [recenzja] Józef Lewandowski W. A. Krutalewicz (aut. dzieła rec.) s. 535-540
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty, T. I 1893-1903, cz. 2 1899-1901", red. F. Tych, oprac. H. Buczek, red. wyd. B. Kluge, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Buczek (aut. dzieła rec.) B. Kluge (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 540-542
Kronika. s. 543-553
Prace archeologiczne w Novae (płn. Bułgaria) Ludwika Press s. 543-545
Druga Międzynarodowa Konferencja Historii Gospodarczej w Aix-en-Provence Jerzy Topolski s. 545-549