Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1956, Tom 47, Numer Zeszyt specjalny

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem rewolucji agrarnej w Polsce w okresie kształtowania się układu kapitalistycznego Stefan Kieniewicz s. 249-251, 3-39
Ewolucja lewicy w powstaniu listopadowym Józef Dutkiewicz s. 251-253, 40-92
Położenie ekonomiczne mas plebejskich Warszawy w przededniu i w czasie powstania listopadowego 1830/1831 Zygmunt Mańkowski s. 253-254, 93-118
Z badań nad składem społecznym i ideologią organizacji spiskowych w Królestwie Polskim w latach 1835-1846 Janusz Berghauzen s. 119-169, 254-256
Problem rewolucji agrarnej w ideologii obozów burżuazyjno-demokratycznego w Polsce w latach 1850-1864 Krzysztof Groniowski s. 170-213, 257-258
Walka czartoryszczyzny przeciwko sojuszowi polskich i rosyjskich rewolucjonistów w czasie powstania styczniowego Irena Koberdowa s. 214-239, 258-259
Nieznane listy Jarosława Dąbrowskiego : odnalezione w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego Krzysztof Groniowski Stanisław Kostanecki s. 240-245