Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Przegląd Historyczny
1983, Tom 74, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Iroszkocki biskup w Salzburgu, problem Antypodów i "Kosmografia Aethicusa z Istrii" Jerzy Strzelczyk s. 221-236
Powstanie zachodniobułgarskiego państwa Komitopulów Stanisław Rek s. 237-254
Zmiana przynależności prowincjonalnej kustodii wrocławskiej i złotoryjskiej franciszkanów w drugiej połowie XIII wieku Hubert Wajs s. 255-269
Propaganda Skonfederowanych Stanów Ameryki w Europie ("Index Weekly" 1862-1865) Krzysztof Michałek s. 271-280
Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r. Wojciech Roszkowski s. 281-299
Polska dyplomacja wobec traktatu berlińskiego z 1926 r. w świetle dokumentów Henryk Korczyk s. 301-330
Próby polskiej kolonizacji na Bałkanach w połowie XIX wieku : kolonia Reszydie w Tesalii Jan Jacyniak s. 331-335
Sowizdrzalskie zagadki Janusz Tazbir s. 337-345
Ziemiaństwo Mazowsza podwarszawskiego : (na marginesie książki Danuty Rzepniewskiej, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982) Irena Rychlikowa Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-358
"Książka moich rozczarowań" : (na marginesie pracy Janausza Osicy, Politycy anachronizmu. Konserwatyści wileńskiej grupy "Słowa" 1922-1928, Warszawa 1982) Szymon Rudnicki s. 359-369
"Corpus Cultus Equitis Thracii, 1", Zlatozara Gocéva, Manfred Oppermann, publiées par M. J. Vermassern, Leinden 1979 : [recenzja] Leszek Mrozewicz Zlatozara Gocéva (aut. dzieła rec.) Oppermann Manfred (aut. dzieła rec.) M. J. Vermassern (aut. dzieła rec.) s. 371-373
"Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna", Tomasz Jasiński, Poznań 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Tomasz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Miasta polskie. Dokumentacja archiwalna", red. T. Walichnowski, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Ryszard Szczygieł T. Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym", Zbigniew Góralski, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Das Gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung", Ulrich Im Hof, München 1982 : [recenzja] Jerzy Wojtowicz Ulrich Im Hof (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw", Mieczysław Tanty, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Skowronek Mieczysław Tanty (aut. dzieła rec.) s. 385-389
"Historia Syberii", Zygmunt Łukawski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Maria Barbara Topolska Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Zagospodarowanie przestrzenne miast greckich", Aleksandra Wąsowicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Aleksandra Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 393
"Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XLI-XLV", Periochy (Streszczenia) ksiąg XVLI-CXLII", Tytus Liwiusz, przekł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) Tytus Liwiusz (aut. dzieła rec.) s. 394
"Corpus of early Arabic sources for West African history", transl. by J. F. P. Hopkins, ed. and annotated by N. Levtzion, J. F. P. Hopkins, Cambridge 1981 : [recenzja] Michał Tymowski J. F. P. Hopkins (aut. dzieła rec.) N. Levtzion (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Magyarország Történeti kronológiája Kezdetktöl 1970-ig. [Chronologia historyczna Węgier od poczatku do roku 1970.]", red. gł. Kálmán Benda ; tomy 1-4 pod red. László Solymosi, Katalin Péter, Éva Somogyi, Ferenc Glatz, Budapest 1981-1982 : [recenzja] Bronisław Nowak Kálmán Benda (aut. dzieła rec.) Ferenc Glatz (aut. dzieła rec.) Péter Katalin (aut. dzieła rec.) László Solymosi (aut. dzieła rec.) Éva Somogyi (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Archeologia prawna Polski", Witold Maisel, Warszawa-Poznań 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Royal succession in Capetian France. Studies on familial order and the state", Andrew W. Lewis, Cambridge : [recenzja] Wojciech Fałkowski Andrew W. Lewis (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Ze studiów nad synodami polskimi", Walenty Wójcik, Lublin 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Walenty Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399
"Desertion and land colonisation in the Nordic Countries c. 1300-1600. Comparative report from the scandinavian research project on deserted farms and villages" by Svend Gissel, Eino Jutikkala, Eva Österberg, Jørn Sandnes, Björn Teitsson, Stockholm 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Svend Gissel (aut. dzieła rec.) Eino Jutikkala (aut. dzieła rec.) Jørn Sandnes (aut. dzieła rec.) Björn Teitsson (aut. dzieła rec.) Eva Österberg (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XVII wieku", Zofia Podgórska-Klawe, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Müvészet I. Lajos Király Korában (1342-1382) [Sztuka w czsach Ludwika I]. Katalógus", red. Ernö Marosi, Melinda Tóth, Livia Varga, Budapest 1982 : [recenzja] Adrienne Körmendy Ernö Marosi (aut. dzieła rec.) Melinda Tóth (aut. dzieła rec.) Livia Varga (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Naissance d'un grand corps l'Etat. Les gens du Parlament de Paris 1345-1454", Françoise Autrand, Paris 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Françoise Autrand (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Miasto Kazimierz pod Krakowem", Stefan Świszczowski, Kraków 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 403
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy", Maria Bogucka, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 404
"Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku", oprac. Irena Kaniewska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Polskie dominium Maris Baltici. (Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne. X-XVIII)", Wacław Odyniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"L'incostanza delle umane cose. Il patriziato de Terra de Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)", Angelantonio Spagnoletti, prefazione di Angelo Massafra, Bari 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Angelo Massafra (aut. dzieła rec.) Angelantonio Spagnoletti (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Rigsråd, adel og administration 1570-1648", wyd. Knud J. V. Jespersen, Odense 1980 : [recenzja] Antoni Mączak Knud J. V. Jespersen (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900", Ingvar Elmroth, Lund 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Ingvar Elmroth (aut. dzieła rec.) s. 409
"Fryderyk Wielki a Polska", Władysław Konopczyński, posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski, Poznań 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Borys Godunow", Rusłan Skrynnikow, przeł. Józef Dancygier, Małgorzata Ziętalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Józef Dancygier (aut. dzieła rec.) Rusłan Skrynnikow (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ziętalska (aut. dzieła rec.) s. 410
"Tombouctou au milieu de XVIIIe siècle d'après la chronique de Mawlay el-Quasim b. Mawlay Sulayman", Michel Abitbol, Paris 1982 : [recenzja] Michał Tymowski Michel Abitbol (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864)", Hanna Dylągowa, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Hanna Dylągowa (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie własności w świetle katastru józefińskiego", Alicja Falniowska-Gradowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Pamiętniki adiutanta Napoleona", Filip Paweł de Ségur, przeł. Emilia Leszczyńska, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Emilia Leszczyńska (aut. dzieła rec.) Paweł Filip de Ségur (aut. dzieła rec.) s. 414
"Napoleon", Andrzej Zahorski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Historia dyplomacji polskiej, t. 3", pod red. Ludwika Bazylowa, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Oswoboditielnoje dwiżenije narodow Awstrijskoj impierii. Pieriod utwierżdienija kapitalizma", Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 416-417
"Nationbuiling and the politics of nationalism. Essays on Austrian Galicia", red. Andrei S. Markovits i Frank E. Sysyn, Cambridge 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrei S. Markovits (aut. dzieła rec.) Frank E. Sysyn (aut. dzieła rec.) s. 417
"Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902", Andrzej Piber, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Piber (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Z dějin textilu. Studie a materiály", Ústi nad Orlici 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 418
"Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944", oprac. i red. Zygmunt Zieliński, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 419